Bayrak Formasyonu Nedir?

Trade Kulübü - Bayrak ve Flama Formasyonları

Bayrak Formasyonu Nedir?

Bayrak Formasyonu nedir sorusu, genellikle teknik analiz eğitimine yeni başlayan yatırımcıların akıllarını en fazla kurcalayan sorular başında geliyor.

Formasyonlar (patterns), arka arkaya gelen bir veya birkaç fiyat çubuğunun fiyat cetvellerinde (grafik) oluşturduğu farklı görünümlere (model, örüntü) denilir. Söz konusu bu oluşan manzarada, fiyatların gelecekteki hareketleri hakkında yatırımcılara ipucu verir; fakat hiçbir formasyon kesin bir yargıya varmak için yeterince yeterli değildir. Buna rağmen karşımıza çıkan bu formasyonlar, hangi yönde pozisyon alınması gerektiğini ve hangi seviyelerde kârla ya da zararla pozisyondan çıkılabileceği gibi sorulara cevap bulma noktasında bizler için önemli bir yardımcı rol oynarlar.

Trade Kulübü - Bayrak ve Flama Formasyonları
Trade Kulübü – Bayrak ve Flama Formasyonları

Bayrak ve Flama Formasyonları

Bayrak ve flama formasyonları, teknik analizde tanımlanmış ve birbirlerine oldukça benzeyen iki farklı formasyon tipidir. Gerek bayrak gerekse flama formasyonu, birer devam formasyonu olarak tanımlanır ve büyük ölçüde devam formasyonu olarak çalıştığı belirtilir.

Bayrak ve flama formasyonlarını birbirinden ayrıştıran tek fark, ilkinde konsolidasyonun birbirine benzer iki çizgi arasında vücut bulmasıyla, ikincisinde küçülerek üçgene benzeyen bir alanda gerçekleşmesidir.

Bayrak formasyonu nedir?

Bayrak formasyonları; öncesinde belirlenen sert bir yükseliş (bayrak direği) hareketi ve daha sonrasında ise yukarı, aşağı veya yatay eğimli olabilen iki benzer çizgi (konsolidasyon dönemi) arasında kısa periyodik bir fiyatlama ile karakterize edilmiş bir devam formasyonu tipidir. Diğer bir anlamıyla, bayrak formasyonları, genel olarak yükselişin devamı anlamına gelir ve alım fırsatı olarak belirtilir. Bu yüzden bu formasyona aynı zamanda boğa bayrağı olarak da anılmaktadır.

Bayrak formasyonun tamamlandığını ifade edebilmek için, öncelikle formasyonun dikdörtgen şeklindeki bayrak kısmının yükseliş yönünde kırılması gerekir. Bayrak formasyonunda, konsolidasyon boyunca (bayrak alanı) azalan işlem hacminin, formasyonunun kırılması ile (tamamlanmasıyla) beraber artması beklenir.

Trade Kulübü - Bayrak Formasyonu Nedir
Trade Kulübü – Bayrak Formasyonu Nedir

Ters bayrak formasyonu nedir?

Ters bayrak formasyonu, sert bir fiyat düşüşünden sonra ortaya çıkan, dikdörtgen görünümlü kısa süreli duraksama ile oluşur. Ters bayrak formasyonunda, bayrak kısmı alt ucundan kırılım gösterdiğinde, düşüşün en az bayrak direğinin uzunluğu kadar devam edebileceği belirtilir. Ters bayrak formasyonu düşen piyasalarda karşımıza çıktığı ve düşüşün devamına yorulduğu için, bu formasyon da kimi referanslarda ayı bayrağı formasyonu olarak geçer.

Ayı bayrağı formasyonun, boğa bayrağı formasyonu ile biçimleri aynı olmakla beraber, yönleri farklıdır. Buna bağlı olarak boğa bayrağı alım fırsatına işaret ederken, ayı bayrağı formasyonu satım yönlü pozisyon almak için değerlendirilir.

Flama formasyonu nedir?

Flama formasyonları da, tıpkı bayrak formasyonları gibi, yükselişin devam edebileceği anlamına getirilir. Flama formasyonları, çok kısa zamanda oluşmuş üçgen formu ve yine öncesinde görülen sert bir yükseliş (flama direği) ile belirtilir ve formasyonun tamamlanması (teyidi) için flama kısmının yükseliş yönlü kırılması gerekir.

Ters flama formasyonu nedir?

Ters flama formasyonları, sert bir fiyat düşüşü yaşanmasından sonra görülen üçgen formunda oluşumların, üçgenin alt köşesinden (alt trend çizgisi) kırılması ile beraber oluşur ve düşüşün en az flama direği kadar devam edebileceğini belirtir.

Daha Fazla Bilgi Sahibi Olmak İçin Tıklayın!