Baz Puan Nedir?

Trade Kulübü - Baz Puan Nedir

Baz Puan Nedir?

Baz puan nedir sorusu şu şekilde tanımlanabilir; yüzde birimin 100’de 1’i, %0,01 ya da 0,0001 olarak belirtilir. “Pip”, “bip” veya “bp” olarak da isimlendirilir.

Sabit gelir yatırımları topluluğunda gelir ve faiz oranları ile ilgili konularda sıklıkla kullanılan bir terimdir. Aynı anda bir yatırımın getirisini temettünün bir fonksiyonu olarak değerlendiren gelir hissesi yatırımcıları tarafından da kullanılır.

Merkez bankalarının politika ile ilgili açıklamalarında da faiz oran değişimleri baz puan olarak belirtilir, örn. Federal Fon oranlarındaki 25 baz puanlık yükseliş hareketi ile %0,25’lik bir yükselişe eşittir. Baz puanlar çoğunlukla iki sabit gelir enstrümanının getirisi arasındaki ayrım miktarını belirlemek için kullanılır çünkü bu ölçüt yüzdelik noktalardan oldukça daha nettir, örn. 102 bp = %1,02.

Trade Kulübü - Baz Puan Nedir
Trade Kulübü – Baz Puan Nedir

Verim Eğrileri ve Baz Puanlar Nedir?

Bir merkez bankası gibi ortak bir noktadan sağlanan sabit gelir vadeleri serisi, verim eğrisi olarak adlandırılır. Bu vadeler içinde baz puan spreadleri, daha kısa vadenin getirisinin uzun vadenin getirisinden çıkarılması ile ifade edilir. Geniş ya da dik bir spread getiriler içinde büyük bir aralığı, dar ya da düz bir spread ise getiriler arasında küçük bir aralığı belirtir.

Ters bir spread, kısa vadede uzun vadeden daha yüksek olacak şekilde kazanç sağlayabilir. Bu da bir sebep ile kısa vadenin o devirde olağan dışı hareketler ile bir şekilde gösterilir. (Uzun vadelerin getirileri genelde daha yüksektir çünkü daha uzun vadede kötü gelişmelerin yaşanması ihtimali oldukça yüksektir.)

Örnek vermek gerekirse, 2 yıllık Hazine tahvilinin getirisi %2,70 veya 270 baz puan, 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi ise %2,88 ya da 288 baz puan olarak nitelendirdiğimizde, 2 yıl/10 yıl Hazine tahvili spreadi 18 baz puan olarak belirtilir. Eğer bir önceki haftada getiriler arasındaki spread 25 baz puansa, 2 yıl/10 yıl farkı 7 baz puan düzelme durumuna geçmiştir. Eğer 2 yıllık tahvil getirisi %2,95’e yükseliş göstermişken 10 yıllık tahvilin getirisinde bir değişiklik görülmemiş ise spread -7 baz puan tersine döner.

Daha Fazla Bilgi Sahibi Olmak İçin Tıklayın!