Basit Faiz Nedir?

Trade Kulübü - Basit Faiz Nedir

Basit Faiz Nedir?

Basit Faiz Nedir? Finansal piyasalarda işlemde bulunan kişilerin genellikle karşı karşıya kaldığı terimler arasında yer alır. Finansal yatırım gerçekleştirmek ve bu yolla kâr elde etmek isteyen kişilerin bileşik ve basit faiz gibi terimlerin anlamlarını bilmeleri dikkat edilmesi gereken bir konudur. Bu sayede çok daha sağlıklı ve gerçek işlemler yapmaları muhtemel olur. Faiz, ana paranın yüzdesi üstünden hesaplanan bir tutardır. Basit faiz ise sadece ana para üstünden belirli bir vadede hesaplanan tutardır.

Basit faizde belirtilen zaman aralığı; gün, ay ya da yıl şeklinde uygulanabilir. Faiz miktarı, vade sonunda söz konusu anaparaya aktarılır. Bu konu ile ilgili bilinmesi gereken en önemli hususlardan biri, ana paranın belirlenen vade içerisinde yalnızca bir kez faize entegre edileceğidir. Vade sonunda yatırımcı, anapara ve faiz getirisinin toplam tutarı ne kadarsa o kadarını alır. Bu sistemde amaçlanan, belirlenen bir süre içerisinde paranın yansıtılmasıdır. Bu yöntem çoğunlukla bankalar tarafından tercih edilir. Yatırımcılar bu yöntem ile kazanç elde etmek için diledikleri banka ve vadede hesap açılışı gerçekleştirebilir.

Trade Kulübü - Basit Faiz Nedir
Trade Kulübü – Basit Faiz Nedir

Basit Faiz Nasıl Hesaplanır?

Basit faiz hesaplama işlemi son basit bir işlemdir. Bunun için uygulanabilecek son derece kolay bir işlem gerçekleştirilir. Basit faiz formülü; anapara x faiz oranı x vade formülü şeklinde hesaplanır. Bu formül yardımıyla farklı vade ve faiz oranları ile anaparadaki değişimleri hesaplamak mümkündür.

Hesaplamayı basit faiz örnekleri ile açıklamak konuyu çok daha açıklayıcı bir hale getirecektir. Örneğin; 5000 TL’lik bir para, %12 faiz oranı ile 1 yıl vadede herhangi bir bankaya yatırımı gerçekleştirilmiş olsun. Bu işlem için hesaplama, 5000 (anapara) x %12 (faiz oranı) x 1 (vade) şeklinde gerçekleştirilir. Burada bankanın yatırımcıya ödediği faiz tutarı toplam 600 TL’dir. Dikkat edilmesi gereken husus ise faizin 1 senelik vadede yalnızca bir kez anaparaya aktarılmış olmasıdır. 1 senenin sonunda faiz ile birlikte ödenecek olan miktar ise 5600 TL’dir.

Basit Faiz Kullanım Alanları Nedir?

Basit faiz hesabı, çoğunlukla bankalar tarafından kullanılan bir düzenektir. Bu sistem ile vadeli hesaplarda kazanç elde etmek mümkündür. Ayrıca kredilerin faiz oranı da bu hesaplama ile belirlenir. Söz konusu politika, borç verirken ve alacak hesaplanırken de kullanılabilir. Basit faizin kullanım alanı ve bankaların politikalarına göre oranlarda değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle faiz yolu ile gelir elde etmek isteyen kişilerin ilk önce kapsamlı bir araştırma gerçekleştirmeleri tavsiye edilir. Bu noktada vade ve basit faiz oranlarının en iyi şekilde değerlendirilmesi oldukça dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Daha Fazla Bilgi Sahibi Olmak İçin Tıklayın!