Destek ve Direnç

TEMEL KAVRAMLAR

Yatay ve eğik olmak üzere iki tür destek-direnç çizimi vardır.


Yatay kanallarda fitil-mum kapanışı arasındaki bölgeyi (fraktal), eğik destek
direnç çiziminde ise mum fitillerini birleştirdiğimiz trendlineları kullanırız.


Fitil: Mum gövdesi dışında kalan bölgelere mum fitili denir.
Tepe Fraktal Bölgesi:Kendisinden önceki ve sonraki iki mumdan daha yukarıda
oluşan mum fitili bölgesidir.
Dip Fraktal Bölgesi: Kendisinden önceki ve sonraki iki mumdan daha aşağıda
oluşan mum fitili bölgesidir.


Aşağıdaki grafik üzerinde bir örnek ile fraktal bölgelerini ve destek/direnç olarak nasıl kullanılabileceğini görebiliriz. Aylar öncesinden çizilen bir tepe fraktalın (ortadaki yeşil ile boyalı bölge) zaman içerisinde nasıl destek olarak çalıştığını, destek olarak çizilen bölgenin(kırmızı ile boyalı bölge) zamanla nasıl dirence dönüştüğünü görebilirsiniz. Benzer şekilde, dipte oluşan bir fraktal bölgesinin (en alttaki yeşil ile boyalı bölge) zaman içerisinde nasıl destek görevi görmeye devam ettiğini görebiliriz.

Destek olarak çalışan bir bölgenin zamanla kırılarak direnç olarak çalışması durumuna “Destek-Direnç Dönüşümü” adı verilmektedir. Yukarıdaki grafik üzerinde yeşil daire içerisine alınmış bölgede bir örneğini görebiliriz.

Tam tersi durum için, yani bir direncin kırılarak destek görevi görmesi durumuna ise “Direnç-Destek Dönüşümü” adı verilir ve grafik üzerinde mavi daire içerisine alınmış bölgede örneğini görebilmekteyiz.

Dikkat edilmesi gereken husus; her destek-direnç dönüşümünden sonra grafiklerde sert hareketler görülür.