Eğik Destek ve Dirençler

Aşağı trendde eğik direnç çizgisi çizilir.

• Sadece tepeler birleştirilir.
• Son iki hareket baz alınarak çizim yapılmalıdır.
• İlk tepe impulse olmayabilir fakat ikinci dalga
mutlaka impulse olmalıdır.
• Eğik direnç çizilirken bu dirence değecek düzeltme
boyları benzer büyüklükte olmalıdır.
• Son impulseun düzeltmesini yapması ve direnç
çizgisine çarparak trend yönüne devam etmesi
beklenir.

Yukarı trendde eğik destek çizgisi çizilir.

• Sadece dipler birleştirilir.
• Son iki hareket baz alınarak çizim yapılmalıdır.
• Birleştirilecek diplerden ikincisi mutlaka
impulsive olmalıdır.
• Eğik destek çizilirken bu desteğe değecek
düzeltme boyları benzer büyüklükte olmalıdır.
• Son impulseun düzeltmesini yapması ve direnç
çizgisine çarparak trend yönüne devam etmesi
beklenir.

Düzeltme boyları farklılaşmış ise son iki noktayı birleştirerek eğik destek belirlemek işin püf noktasıdır.
Mutlaka bir üst ve alt zaman dilimlerinde çizimler yapılmalı ve grafikler bu gözle de takip edilmelidir.
Çizimler fitilden fitile yapılmalıdır.
Eğik destek-eğik direnç çizgileri sadece formasyonlarda aynı anda kullanılır.
Fraktal bölgeleri baz alınarak çizilen destek-direnç çizgileri eğik olanlara göre daha güvenilirdir. Fakat; yatay da olsa, eğik de olsa her destek-direnç bir gün kırılacaktır.

“Destek ve dirençler kırılmak için vardır.”