Mum Çubuğunun Bölgesel İncelemesi

Mum çubuklarını incelerken kullanılabilecek bir yöntemdir.


Aşağıda bulunan grafikte mum renginin gri olarak belirtilmesinin sebebi, kırmızı ya da yeşil olmasının herhangi bir önemi olmamasından kaynaklanmaktadır.


Bu yöntemde önemli olan incelenen mumun kapanış yaptığı bölgedir. Bölgelerimiz 4 tanedir.


Hacimli bir mum ele alınır. Günün en yüksek fiyatı ile en düşük fiyatı arasında kalan bölge incelenmelidir. Başka bir deyişle, incelemeye fitiller dahil edilmelidir.

Yanda kii görselde 1ve 2 numaralı bölge BOĞA bölgesi, 3 ve 4 nolu bölgeler ise AYI bölgesidir. Daha sonra izlenecek yol,
her bölge yine tam ortasından ikiye bölmek olacaktır. BOĞA bölgesinde yer alan 1 nolu bölge “Güçlü Boğa”, 2nolu bölge “Boğa” bölgesi olarak adlandırılır. Benzer şekilde AYI bölgesinde yer alan 3 nolu bölge “Ayı”, 4 nolu bölge ise “Güçlü Ayı“ olarak adlandırılacaktır. Bölgelerdeki
kapanışlar aşağıdaki şekilde yorumlanır;

  1. Bölgede mum kapanışı – Yükseliş Sinyali
  2. Bölgede mum kapanışı – Yükseliş olabilir, sonraki mumu bekle
  3. bölgede mum kapanışı – Düşüş gelebilir, sonraki mumu bekle
  4. Bölgede mum kapanışı – Düşüş Sinyali

Mumlarda Toplama İşlemi

Grafiğimizdeki mumların bir üst zaman diliminde nasıl göründüklerini bulmak için kullandığımız yöntemdir.


Saatlik grafikte yan yana 4 mum, dört saatlik grafikteki 1 muma denk gelecektir. Hesaplama yöntemi son derece basittir.


İncelenecek mumların ulaştığı en yüksek seviye ile en düşük seviye fitili, ilk mumun açılış fiyatı ile son mumun kapanış fiyatı gövdeyi oluşturur.


Açılış fiyatı kapanış fiyatından yüksek ise mumumuz kırmızı, düşük ise rengi yeşil olarak oluşacaktır.

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için eğitim video linki: