At nalı formasyonu nedir? At nalı formasyonu nasıl oluşur?

At-nalı-formasyonu-nedir-At-nalı-formasyonu-nasıl-oluşur.jpg

Aslında bir tür bobindir. Bobinlerde olduğu gibi mumların iğneleri çok fazla dikkate alınmamaktadır. Bobinlerden en büyük farkı, bu oluşumda sadece dört mum çubuğu vardır. Bobinlerde ise bunun sınırı yoktur.


Ayrıca bobini oluşturan mum çubuklarının hangisinin hangisinden uzun ya da kısa olduğu önemli
değildir. At nalı formasyonunda bu çok önemlidir. Mum çubuklarının uzunluğu kısalığı ve sırasında bir kural vardır. Düşüşü gösteren at nalında mum çubuklar sırayla yükselen düşen yükselen ve tekrar düşen mumlar şeklindedir. Ayrıca birinci ve dördüncü çubukların uzunlukları, yani fiyat açılış ve kapanış arasındaki farkları, ikinci ve üçüncü çubuktan daha uzun olmalıdır.

Yani kenardakiler ortadakilerden net bir şekilde büyük olmalı. Yükseliş için ise mumlar sırayla düşen-yükselen-düşen-yükselen mum şeklinde olmalıdır. Aynı şekilde ilk ve son mum çubukları ortadakilerden uzun olmalıdır.

İlk mum ve dördüncü mumlardan dördüncü mumun birinciden uzun olması daha güçlü bir sinyaledir. Fakat eşit olmaları ya da birinci mumun uzun olması da bu oluşumu bozmamaktadır. Dikkat edilmesi gereken ilk ve son mum çubuklarının açık bir şekilde ortadakilerden daha uzun olması gerekmektedir. Milim farkla uzun olması çok zayıf bir sinyal olması anlamına gelir.

Her üründe görebileceğiniz bu formasyonda her zaman doğru sinyali vermez. Yani her nal at nalı
doğru sinyal olmayabilir. Trend, Supdem, Korelasyon ve benzeri diğer bileşenler de
işin içine katılırsa yüksek oranda verimli bir sinyal oluşur. İyi incelenerek üstünde
tecrübe kazanılmalı. Bir sinyalden daha çok fiyatın yönünü gösteren bir sinyal gibi
kullanılmalıdır.