Sukuk sertifikaları nedir?

Sukuk-sertifikası-nedir

Sukuk, devlet ve şirketlere finansman sağlama amacıyla ihraç edilen, yatırımcıya faizsiz sabit getiri imkanı sağlayan finansal sertifikalardır. Asya ve Körfez ülkelerinde yayın olarak kullanılan sukuk, islami hukuk prensiplerine uygun olarak hazırlanan islami finansman kaynaklı bono olarak da adlandırılır. Sukuk sertifikaları, yatırımcıların faizsiz sabit getiri elde etmesini amaçlar. Sukuk satın alan yatırımcı şirketin veya devletin sukuk sertifikalarının taahhüt ettiği oranlar çerçevesinde bir varlığa sahip ya da ondan yararlanma hakkına sahip olur. Bonolar borca dayalı sertifika olarak adlandırılırken, Sukuk ise varlığa dayalı sertifika olarak bilinir. Sukuk ihraç eden şirket sağlayacağı nakit akışını nereye aktaracağını kamuoyu ile şeffaf olarak paylaşmak zorundadır.

Sukuk ihracını devlete bağlı kuruluşlara ek olarak gayrimenkul, finans, enerji ve havayolu şirketleri gerçekleştirebilir. Bu şirketler yatırımcısına 6 ayda bir kez kupon ödemeyi ve vade sonunda almış olduğu sertifikayı 100 dolar nominal değerle geri almayı garanti altına alır. Kupon oranı ve sukuk fiyatını belirleyen baz döviz faiz oranı ve risk kat sayısıdır. Sertifika ihracı yapacak olan kurum veya kuruluş faiz oranına ülke ve şirket riski gibi katsayıları ekleyerek kupon oranı ve sertifikanın nominal değerleri bulunur.

Sukuk sertifikası alan yatırımcı vade sonuna kadar bekleyebilir ya da istediği zaman nominal değer üzerinden satış yapabilir. Sukuk fiyatları ülke ve şirketin maruz kaldığı riske göre artış ya da azalış gösterebilir. Örneklendirecek olursak zayıf bir ekonomik görünüme sahip olan bir ülkenin sukuk sertifikasının nominal değeri bugün 85 dolar ise, ekonomide yaşanan toparlanma ve pozitif görünüm sukuk fiyatlarının yükselmesine neden olur. Dolar faiz oranlarındaki artış ise mevcut sukuk sertifikalarının getiri oranlarının düşük kalmasına neden olacak ve nominal fiyatların düşmesine neden olacaktır.

Sukuk piyasasının en hacimli olduğu ülke Malezya’dır. Malezya’nın diğer Müslüman ülkeler takip etmektedir. Son dönemde sadece Müslüman ülkeler değil, Londra gibi finansal merkezlerde de sukuk ihraçları gerçekleştirilmektedir.