Alt cımbız ve üst cımbız formasyonu nedir?

Alt cımbız ve üst cımbız formasyonu nedir?

Cımbız formasyonu, mevcut trendin tersine döneceğini işaret eden mum formasyonudur. Bu mum formasyonu, hemen aynı boyuta sahip iki mumdan oluşur. Diğer mum formasyonlarından farklı olarak, formasyonu oluşturan mumların şekilleri veya gövdeleri değil, sadece yükselişleri ve dipleri önemlidir. Bir yükseliş trendinde meydana gelen cımbız mum formasyonuna üst cımbız denir ve cımbızı oluşturan mumlar hemen hemen aynı fiyat seviyesindeki yükseklere sahiptir. Bir düşüş trendinde meydana cımbız mum formasyonuna ise alt cımbız denir. Cımbız formasyonunu oluşturan mumlar hemen hemen aynı fiyat seviyesindeki düşüşlere sahiptir.

Cımbız mum formasyonunu oluşturan iki mumun rengi birbirinden farklı olmalıdır. İlk mum mevcut trend ile aynı renkte olmak suretiyle, bir trendin varlığını teyit etmelidir. İkinci mum ise mevcut trendin ile ters renkte olması suretiyle, söz konusu trendin zayıfladığını belirtir. Diğer bir değişle bir yükseliş trendinde meydana gelen üst cımbızı oluşturan ilk mum yeşil, ikinci mum ise kırmızı renkte olmalıdır. Bir düşüş trendinde meydana gelen alt cımbız mum formasyonunu oluştan ilk mum kırmızı, ikinci mum da yeşil renkte olmalıdır.

Hem üst cımbız hem de alt cımbız formasyonunda, ilk mumun göreceli olarak daha büyük bir gövdeye ve ikinci mumun ise göreceli olarak daha küçük bir gövdeye sahip olması, söz konusu cımbız formasyonunu güvenirliğini artıran önemli bir etkendir. Diğer yandan, bir cımbız mum formasyonun veya delici mum formasyonu gibi özdeş yükselişleri ve düşüşleri içeren bir başka mum formasyonunun parçası olması, güvenirliği çok artıran bir etkendir.

Üst Cımbız Formasyonu

Üst cımbız formasyonu, yükseliş trendinde meydana gelen bir cımbız formasyonudur. Bu cımbız formasyonu oluşturan ilk mum, göreceli olarak büyük gövdeye sahip bir yükseliş mumu, ikinci mum ise göreceli olarak küçük bir gövdeye sahip bir düşüş mumu olmalıdır. Her iki mumun ulaştıkları en yüksek fiyat seviyeleri aynı olmalıdır. Geniş fiyat grafiği bağlamında baktığımızda, piyasa yükseklerinde veya direnç ve trend çizgileri yakınlarında meydana gelen bir üst cımbız formasyonu oldukça güvenlidir.

Alt Cımbız Formasyonu

Alt cımbız mum formasyonu, düşüş trendinde meydana gelen bir cımbız mum formasyonudur. Bu cımbız mum formasyonunu oluşturan ilk mum, göreceli olarak büyük gövdeye sahip bir düşüş mumu ikinci mum ise, göreceli olarak küçük bir gövdeye sahip bir düşüş mumu olmalıdır. Her iki mumun ulaştıkları en düşük fiyat seviyeleri, yani düşüşleri aynı olmak zorundadır. Geniş fiyat grafiğinde baktığımızda, piyasa düşüşlerinde veya destek ve trend çizgileri yakınlarında meydana gelen alt cımbız mum formasyonu güvenlidir.