Akşam yıldızı formasyonu nedir?

Akşam yıldızı formasyonu nedir?

Akşam yıldızı formasyonu, bir yükseliş trendinin olası geri dönüşünü gösteren bir mum formasyonudur. Bu mum formasyonu, düşüş trendinde oluşan sabah yıldızı mum formasyonunun, t

am tersi olup, ortadaki mumun yıldız olduğu üç mumdan oluşmaktadır. Akşam yıldızı mum formasyonundaki ilk mum, göreceli olarak büyük bir gövdeye sahi olan bir yükseliş mumu olmalıdır.

İkinci mum ise, ilk mumun kapanış fiyatının üzerinde oluşan ve üzerinde kapanan küçük gövdeli bir düşüş mumu olması gerekmektedir. Bu ikinci mum, yıldız olarak tasvir edilir ve kesinlikle mumun gövdesinin alanına girmez. Her iki mumun gövdeleri arasında kalan fiyat boşluğu, bir dojiyi veya topaç’ı yıldız yapandır. Söz konusu yıldız, ilk mumun gövdesinin ötesinde gölgesinde oluşabilir.
Alıcıların, bir fiyatı bir önceki periyodun kapanışından daha çok öteye taşıyamadıklarını belirtmesiyle, yıldız mevcut trendin zayıfladığını gösteren ilk göstergedir.

 Fakat bu zayıflık, yıldızdan sonra oluşan mum ile teyit edilmektedir. Bununla birlikte, yıldızdan sonra oluşan mum, ilk mumun gövdesinin düzeyinde kapanan bir düşüş mumu olmak zorundadır. Eğer üçüncü mum, yıldızın gövdesinin altında boşluk bırakarak açılırsa, oluşan akşam yıldızı mum formasyonunun güvenirliğini artırır. Ancak bu durum nadiren görülmektedir.
Güvenirlik her mum formasyonunda olduğu gibi, akşam yıldızı mum formasyonu içinde önemlidir. Bununla birlikte şu iki durumun gerçekleşmesi bir akşam yıldızı mum formasyonunu daha güvenli hale getirmektedir. Üçüncü mumun gövdesinin, ilk mumun gövdesinin düzeyine inebildiği kadar inmesi, yani olabildiği kadar düşüş bir fiyat seviyesinde kapanış yapması ayrıca hiç veya çok küçük bir gölgesinin olmasıdır. Son olarak hacim de akşam yıldızı mum formasyonunun güvenirliğini değerlendirirken önemli bir etkendir. Buna göre; ilk mumun düşük, üçüncü mumun yüksek bir hacme sahip olması, akşam yıldızı mum formasyonunun güvenilirliğini arttırmaktadır.