Temettü nedir? Neden temettü dağıtılır?

Temettü terimi genel olarak elde edilen kardan pay alma hakkı olarak tanımlanmaktadır. Borsa yatırımcıları için bu kavram, hissedar olunan şirketin yıl içerisinde elde ettiği net dönem karının, hissedarlara pay oranında dağılması anlamı taşır.

Temettü nedir?

Temettü, hisse senedi sahibinin ortağı olduğu şirketten aldığı kar payı olarak bilinir. Şirketin yıllık faaliyeti süresince elde ettiği net dönem karından yasal karşılıklar çıkarılmasının ardından kalan para dağıtılır.

Bu dağıtılan nakit para ile de olabilir hisse senedi karşılığında da olabilir. Ortak olunan şirket, bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verirse pay senedi olarak temettü dağıtılır.

Bazı şirketler, her iki yöntemi de bir arada kullanarak bir kısmı nakit, kalan kısmı ise hisse senedi şeklinde temettü dağıtabilir.

Temettü geliri nasıl elde edilir?

Temettü geliri kazanabilmek için öncelikle bir şirketin hisse senedine sahip olmak gerekir. Yani o şirkete belirli bir oranda ortak olunması gerekmektedir.

Şirketin genel kurulunda temettü dağıtımı için bir tarih belirlenir. Bu tarihler değişkenlik gösterse de genellikle yılın ikinci çeyreğinde dağıtılır.

Temettü dağıtım tarihinde o şirketin hisse senedine sahip olan yatırımcılar, kar payı almaya hak kazanırlar. Böylece temettü geliri elde edilmiş olur.

Temettü almak için hisseyi ne zaman almak gerekir?

Şirketler, temettü dağıtım tarihlerini önceden borsaya bildirerek kamuoyuna açık duyuru yaparlar. Hisse senedini bu tarihten bir gün öncesinde alsanız dahi kar payı almaya sahip olursunuz.

Nakit temettü ne zaman hesaba geçer?

Temettü, nakit olarak dağıtılacaksa şirketin ortaklarının hesaplarına otomatik bir şekilde yatırılır. Paranın hesaba geçmesi 2 gün sürebilir. Dağıtılan kar payı, 2 işlem günü sonrasında nakit veya hisse senedi olarak hesaba aktarılır.

Bir hisse temettü verirse ne olur?


Bir şirketin temettü dağıtacağını duyurması hisse senetlerinin değerini düşürür. Hisse senedi fiyatı, ödenen temettü miktarı kadar aşağıya iner.

Örneklendirecek olursak, elinizde fiyatı 10 lirayı bulan bir hisse var. Hisse başı brüt 1 lira temettü dağıtımı yapılacağı duyuruldu. Ertesi gün o hissenin fiyatı 9 liraya düşer.

Temettü hesaplama nasıl yapılır?

Ortağı olduğunuz şirketin yıllık karından alacağınız miktar, hisse oranıyla ölçülür. Bunun da basit bir formülü vardır.

Örneklendirecek olursak, hisse senedine sahip olduğunuz şirket, o yıl içerisinde 100 bin lira kar payı dağıtacağını duyurdu. Sizin elinizde de hisse senetlerinin yüzde 10’u mevcut. O halde 100 bin lirayı 10’a böleceksiniz yani 10 bin liralık bir kar payına sahip olacaksınız.

“Pay (Hisse) Başına Temettü” kavramı da zaman zaman karşımıza çıkıyor. Buradaki tek fark, hesaplamaların toplam rakamlar üzerinden değil de tek bir pay için yapılması.

Örneğin, 10 bin TL dağıtılabilir kârı ve toplam 100 bin TL sermayesi yani 100.000 adet hissesi olan bir şirketin hisse başına dağıtılabilir kârı, 10.000/100.000 = 0,10 TL şeklinde hesaplanır. Sonuç olarak şirketin tüm ortakları sahip oldukları her bir hisse için 0,10 TL temettü almaya hak kazanırlar. Elinde 10 bin adet şirket hissesi bulunan kişiye 0,10 x 10.000 formülüyle 1.000 TL temettü düşer.