Volatilite Nedir?

Volatilite, finansal piyasalarda belirli bir enstrümanın, belirli bir dönemde yaşadığı oynaklıktır. Standart sapma ile ölçülür. Enstrümanın yön belirsizliğinin artığı dönemlerde volatilite yüksek olur. Volatilite hemen hemen her finansal piyasada bulunur. Volatilite türleri ise şudur:

Fiyat dalgalanması: Enstrümanın arz ve talebinde oluşan güçlü dalgalanmalar sonucunda fiyatta artış veya azalışlar meydana gelmektedir. Enstrümanın fiyatında oluşan agresif ve ani dalgalanmalar volatilite türlerinden bir tanesidir.

Hisse senetleri: Hisse senetleri çok kırılgan ürünlerdir. Gelişen pek çok sebepten etkilenebilirler. Bu sebepten dolayı riskli enstrüman kategorisinde yer alır.

Tarihsel volatilite: Ürünün son bir yıldaki değişikleri miktarına tarihsel volatilite denir. Volatiliteyi anlamak için bir yatırım enstrümanının son bir yıldaki değişiklik miktarına tarihsel volatilite denir.

Zımni volatilite:
Yatırımcıların sahip olduğu enstrümanın gelecekte sahip olabileceği düşündüğü oynayan seviyelerine denir.

Volatilite ile ilgili bir diğer terim de volatilite endeksidir. Volatilite endeksi, VIX ile tanımlanmaktadır. İlgili piyasalarda gelişen korku endeksi olarak tanımlanmıştır. İlk olarak ortaya 1993 yılında çıkmıştır.

Volatilite ile ilgili bir diğer terim de volatilite endeksidir. Volatilite endeksi, VIX ile tanımlanmaktadır. İlgili piyasalarda gelişen korku endeksi olarak tanımlanır. İlk olarak 1993 yılında hesaplanmaya başlanmıştır.