Kur Riski Nedir?

Trade Kulübü - Kur Riski Nedir

Kur Riski Nedir?

Kur riski nedir; bir ülkenin para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısındaki değerinde meydana gelen dalgalanmalardan kaynaklanan finansal bir risktir. Bu risk, döviz kurlarındaki değişimlere bağlı olarak ortaya çıkar ve bu değişimlerin, bir firmanın veya yatırımcının varlıklarını olumsuz etkileme potansiyeli vardır.

Trade Kulübü - Kur Riski Nedir
Trade Kulübü – Kur Riski Nedir

Kur Riski Nasıl Oluşur?

Kur riski, bir şirketin farklı para birimleri arasında işlem yapması veya mali tablolarını farklı bir para birimi üzerinden oluşturması durumunda ortaya çıkar. Şirketler, bu riskle henüz işlemlerini tamamlamadan, yerel para birimi ile diğer ülkelerin para birimleri arasındaki değer değişimleri nedeniyle zarar görebilirler. Kur riski, genellikle şu durumlarda ortaya çıkar:

Farklı Para Birimleriyle İşlem Yapmak: Şirketler, işlemlerini farklı para birimleri üzerinden gerçekleştirdiklerinde, o dönemdeki döviz kuru dalgalanmalarından etkilenirler. Bu durum, anlaşmanın yapıldığı anda belirlenen kur ile gerçekleşen kur arasındaki farktan kaynaklanan bir risktir.

Mali Tabloların Oluşturulması: Şirketler, yerel para birimi dışında bir para birimi üzerinden mali tablolar oluşturduklarında, döviz kuru değişikliklerinden etkilenebilirler. Bu durum, özellikle yurtdışında faaliyet gösteren veya döviz cinsinden borçlanan şirketler için önemlidir.

Trade Kulübü - Kur Riski Nasıl Oluşur
Trade Kulübü – Kur Riski Nasıl Oluşur

Dış Ticaret: Mal ve hizmet ticareti yapan şirketler, yabancı alıcılar veya satıcılarla yapılan anlaşmalarda kur riski taşırlar. Özellikle uzun vadeli sözleşmelerde, döviz kuru dalgalanmaları şirketin karlılığını etkileyebilir.

Yatırımlar ve Finansman: Yatırım yapan şirketler veya yabancı para biriminde finansman alan şirketler, döviz kuru dalgalanmalarından etkilenebilirler. Yatırımın getirisi veya finansman maliyeti, döviz kuru değişikliklerine bağlı olarak artabilir veya azalabilir.

Kur riski, ekonomik, koşullu, işlem, çeviri ve diğer türleri içerebilir. Her biri farklı durum ve faktörlere bağlı olarak ortaya çıkar ve şirketlerin bu riskleri yönetme stratejileri geliştirmelerini gerektirebilir.

Kur Riski Yönetimi Nasıl Yapılır?

Kur riski yönetimi için çeşitli stratejilere başvurabilirsiniz. İşlem riskini azaltmak için vadeli sözleşmeler gibi döviz türevlerini kullanabilirsiniz. Ayrıca, şartların daha netleşmesini bekleyerek bu riski yönetme stratejisini benimseyebilirsiniz.

Çeviri riskinden korunmak için bilanço yöntemi uygulanabilir. Bu çerçevede, bir firma ödenmemiş tutarsızlıkları dengelemek için riskli varlık veya borç alabilir. Döviz türevleri, çeviri riskine karşı korunmak için tercih edilebilir. Bunun yanı sıra, şirketler döviz takası veya vadeli işlem sözleşmeleri satın alarak kendilerini koruma altına alabilirler.

Forex Hakkında Bilgi Sahibi Olmak İçin Tıklayın!