Eurobond Nedir?

Eurobond Nedir?

Eurobond nedir? Eurobond ya da Avrovil, devletlerin veya şirketlerin kendi ülkeleri dışında finansman sağlamak amacıyla, genellikle uzun vadeli, yabancı para birimleri cinsinden ihraç ettikleri uluslararası borçlanma aracıdır.

Eurobondlar, bir ülkenin dış borçlanmasında kullandığı enstrümanlar olup genellikle Euro ve USD cinsinden ihraç edilen uzun vadeli borçlanma senetleridir. Bu finansal araçlar, tanım olarak hazine bonosu ve devlet tahvillerine benzerlik gösterse de, iç borçlanmaya yönelik olan hazine bonoları ve devlet tahvilleriyle aynı kategoriye konulmazlar. Eurobondlar, devlet iç borçlanma senetlerinden farklı olarak dış borçlanma statüsünde bulunur.

Eurobond fiyatları, bir ülkenin veya kuruluşun mali ve ekonomik performanslarından, aynı zamanda uluslararası finansal piyasalardaki genel gelişmelerden etkilenir. Bu fiyatlar, ihraç eden tarafın kredi notu, ödeme gücü, makroekonomik göstergeleri gibi faktörlere bağlı olarak dalgalanabilir. Ayrıca, küresel faiz oranları, döviz kurları ve genel ekonomik belirsizlik gibi küresel faktörler de Eurobond fiyatları üzerinde etkili olabilir. Bu nedenle, yatırımcılar ve analistler geniş bir perspektiften bakarak Eurobond fiyatlarındaki değişimleri anlamaya çalışırlar.

Trade Kulübü - Eurobond Özellikleri Nedir
Trade Kulübü – Eurobond Özellikleri Nedir

Eurobond Özellikleri Nedir?

Eurobondlar genellikle Amerikan Doları, Euro, Japon Yeni, İsviçre Frangı gibi uluslararası piyasalarda yaygın olarak kabul görmüş ve likiditeye sahip para birimleri üzerinden ihraç edilebilirler. Bu durum, yatırımcılara çeşitli döviz cinsleri arasında seçim yapma imkanı tanırken, aynı zamanda küresel finansal piyasalardaki çeşitliliği artırabilir. Eurobondların farklı döviz cinsleri üzerinden ihraç edilmesi, yatırımcıların risk yönetimi ve çeşitlendirme stratejilerini destekleyebilir.

Eurobondlar, Amerikan Doları, Euro, Japon Yeni, İsviçre Frangı gibi uluslararası piyasalarda yaygın olarak kabul görmüş ve likiditeye sahip para birimleri üzerinden ihraç edilebilen finansal araçlardır. Bu çeşitlilik, yatırımcılara farklı döviz cinsleri arasında seçim yapma esnekliği sunarken, aynı zamanda küresel finansal piyasalardaki risklere karşı korunma ve çeşitlendirme imkanı sağlar. Yatırımcılar genellikle portföylerini çeşitlendirmek amacıyla farklı döviz cinsleri üzerinden ihraç edilen Eurobondlara yatırım yapabilirler.

USD tahvilleri yarıyıl (6 ay) periyodunda bir kez, EUR tahvilleri ise yılda bir kez kupon ödemektedir. Kupon faizleri, yıllık basit faiz oranlarına dayanmaktadır. Ayrıca, vade sonu beklenmeden, piyasa koşulları çerçevesinde nakde çevrilebilirler.

Satın alınan Eurobondlar, genellikle fiziksel bir belge olarak çıkarılmazlar ve saklama işlemi elektronik ortamda gerçekleşir. Bu nedenle Eurobondlar, fiziksel olarak bir saklama kurumunda depolanmazlar. Bunun yerine, yatırımcıların Eurobondlara olan hakları elektronik kayıtlar ve hesaplar aracılığıyla izlenir ve saklanır.

Eurobond, birikimlerini yabancı para cinsinden değerlendirmeyi tercih eden ve uzun vadeli yatırım yapmayı düşünen bireylere ve kurumlara yönelik bir yatırım aracıdır.

Bazı avantajları şunlardır:

  • Kupon faizi ödemeleri ile dönemsel nakit girişi imkânı sağlar.
  • Farklı vade seçenekleri sunar.
  • Uluslararası piyasalarda işlem görebilme özelliği taşır.
  • Arzın ve talebin oluştuğu ülkelerin mevzuatlarına göre vergi avantajları sağlayabilir.
  • Fiyat ve getiri kavramları üzerinden işlem görür; uluslararası piyasalarda Eurobondlar temiz fiyat ile alınıp satılmaktadır.

Kirli Fiyat (Dirty Price): Gerçekleşen alım satım işlemlerinin takas aşamasında, kıymetin bedeli hesaplanırken birikmiş kupon faizi de eklenir. Bu şekilde hesaplanan toplam fiyata “Kirli Fiyat” denir.

Birikmiş Faiz: Eurobond’un ihraç veya son kupon ödeme tarihinden alım-satımının gerçekleştiği tarihe kadar geçen süre içinde biriken faize birikmiş faiz denir.

Birikmiş Faiz: A / E * % CPN / M

A: Son kupon ödeme tarihinden valör gününe kadar geçen gün sayısı E: Kupon ödeme dönemi içindeki gün sayısı CPN: Kupon faiz oranı M: Yılda yapılan kupon ödeme sayısı

Kupon faiz oranı ve getiri farklı kavramlardır. Eurobondlar sabit kupon faizine sahiptir, bu nedenle kupon faiz oranı vade sonuna kadar değişmez. Ancak piyasada faiz oranı ve satış fiyatı değiştikçe, kıymetin getirisi de satış fiyatına bağlı olarak değişir. Kıymetin vade sonuna kadar elde tutulması durumunda, yatırımcının elde edeceği getiri, kıymetin satın alındığı tarihteki satış fiyatı üzerinden ve tüm kupon faiz tutarlarına karşılık gelen getiri olacaktır.

Forex Hakkında Bilgi Sahibi Olmak İçin Tıklayın!