Elliott Dalga Nedir?

Elliott Dalga Nedir?

Elliott Dalga nedir? Elliott Dalga Prensibi, finans piyasalarında teknik analizin bir parçası olarak kullanılan bir teoridir. Bu prensip, fiyat hareketlerinin belirli kalıplar ve döngüler izlediği ve bu hareketlerin belirli bir düzen içinde tekrarlandığı varsayımına dayanır. Elliott Dalga Teorisi, Amerikalı muhasebeci Ralph Nelson Elliott tarafından 1930’larda geliştirilmiş ve adını ondan almıştır.
Elliott Dalga Teorisi’nin temel önermesi, finansal piyasalardaki fiyat hareketlerinin beş dalga ve üç düzeltme dalga olmak üzere sekiz temel dalga hareketi içinde tekrarlandığıdır. Bu dalga hareketleri, bir varlığın fiyatının yükseldiği boğa piyasalarında ve düştüğü ayı piyasalarında gözlemlenir. Bu hareketler, piyasa katılımcılarının duygusal tepkileri, talep ve arz dengesi gibi faktörlere dayanmaktadır.
Elliott Dalga Teorisi, teknik analistlerin gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalıştığı bir araçtır. Teorinin temel amacı, piyasa trendlerini ve dönüş noktalarını tanımlamak ve bu bilgiyi yatırım kararlarını desteklemek için kullanmaktır. Ancak, teorinin karmaşıklığı ve yorumlanması kişiden kişiye değişebilir, bu nedenle her zaman kesin sonuçlar vermez.

Elliott Dalga Teorisi, Ralph Nelson Elliott tarafından 1930’ların sonlarında geliştirilmeye başlandı ve daha sonra 1938 yılında “The Wave Principle” isimli kitapla yayımlandı. Bu kitap, teorinin temel prensiplerini açıkladı ve Elliott Dalga Teorisi’nin ilk kez finans çevrelerine tanıtılmasına yol açtı.

Elliott’ın çalışmaları, 1939 yılında “Financial World” dergisinde yayınlanan bir dizi makaleyle daha fazla dikkat çekti. Bu makaleler, teorinin temel kavramlarını açıkladı ve finansal piyasalardaki fiyat hareketlerinin belirli kalıplara sahip olduğunu öne sürdü.

Elliott Dalga Teorisi’nin daha da yaygınlaşması ve gelişmesi, 1946 yılında “Nature’s Laws: The Secret of the Universe” (Doğanın Yasaları: Evrenin Sırrı) isimli kitabının yayımlanmasıyla gerçekleşti. Bu kitap, Elliott Dalga Teorisi’ni daha ayrıntılı bir şekilde ele aldı ve finans piyasalarındaki dalga hareketlerinin incelenmesinde bir temel kaynak haline geldi.
Günümüzde Elliott Dalga Teorisi, teknik analizde önemli bir araç olarak kullanılmaktadır ve birçok finans uzmanı ve yatırımcı tarafından takip edilmektedir. Teori, fiyat hareketlerini tahmin etmeye ve piyasa trendlerini tanımlamaya çalışanlar arasında popülerdir.

Trade Kulübü - Elliott Dalga Prensibi
Trade Kulübü – Elliott Dalga Prensibi

Elliott Dalga Prensibi Temel Kavramlar Nedir?

Elliott Dalga Prensibi, yatırımcı davranışlarının temelinde sürü psikolojisinin etkili olduğunu öne sürer. Bu prensibe göre, piyasadaki fiyat hareketleri, yatırımcıların kolektif psikolojisi tarafından yönlendirilir. Yatırımcılar genellikle aynı psikolojik etkilere maruz kaldıkları için belirli davranış kalıpları oluştururlar.
Bu prensip, iyimserlikle kötümserlik arasında doğal bir ritme sahip olan dalgalanmaların finansal piyasalarda meydana geldiğini kabul eder. Elliott, bu dalgalanmaların her vadede düzgün ve düzenli piyasa trendlerini oluşturduğunu öne sürer.

Yani, Elliott Dalga Prensibi, fiyat hareketlerinin yatırımcı psikolojisi tarafından şekillendirildiğini ve bu psikolojik etkilerin belirli kalıplara yol açtığını savunur. Bu kalıplar, fiyatların yükselme ve düşme döngülerini oluşturan temel hareketlerdir. Elliott Dalga Teorisi’nin temel amacı, bu kalıpları tanımlayarak piyasa trendlerini tahmin etmektir.

Elliott Dalga Teorisi’nde, fiyat hareketlerinin zaman içindeki mesafelerine ve yönlerine göre iki temel dalga türü bulunur: “itki” ve “düzeltme” dalgaları.

1. İtki Dalgaları (5 Dalgadan Oluşur):
• İtki dalgaları, fiyatın ana trend yönünde hızla ilerlediği ve genellikle beş aşamadan oluşan dalgalardır.
• Bu beş aşama genellikle 1, 2, 3, 4 ve 5 olarak numaralandırılır.
• İtki dalgaları fiyatın yükseldiği boğa piyasalarında veya düştüğü ayı piyasalarında ortaya çıkabilir.
• İtki dalgaları trendin güçlü olduğu dönemleri temsil eder.

2. Düzeltme Dalgaları (3 Dalgadan Oluşur):
• Düzeltme dalgaları, fiyatın ana trendin tersine doğru kısmi bir geri çekilme yaşadığı dalgalardır.
• Bu üç aşama genellikle A, B ve C olarak numaralandırılır.
• Düzeltme dalgaları, fiyatın gerilediği ancak ana trendin devam edeceği dönemleri temsil eder.
• Düzeltme dalgaları, itki dalgalarının tamamladığı yerde ortaya çıkar.

5+3 Döngüsü: Elliott Dalga Teorisi’nde fiyat hareketleri, bu itki ve düzeltme dalgalarının bir döngüsü içinde tekrarlanır. Tipik olarak, bir itki dalgası (5 dalga) ardından bir düzeltme dalgası (3 dalga) gelir. Bu 5+3 döngüsü, fiyat hareketlerinin temel döngüsünü temsil eder. Bu döngüler, daha büyük ölçekli itki ve düzeltme dalgalarının oluşturulmasına katkı sağlar.
Elliott Dalga Teorisi’nin temel fikri, bu itki ve düzeltme dalgalarını tanıyarak ve sayarak piyasa trendlerini tahmin etmektir. İyi bir Elliott dalga analisti, fiyat grafiklerini inceleyerek piyasa hareketlerini bu 5+3 döngüsüne göre tanımlar ve gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışır.

Elliott Dalga Teorisi’nde, itki ve düzeltme dalgalarını tanımlamak ve ayırt etmek için özel etiketler kullanılır. İşte bu etiketlerin kullanımı:

İtki Dalgaları (5 Dalgadan Oluşur):

1. 1: İlk itki dalgası, genellikle piyasa trendinin başlangıcıdır ve bu nedenle bu dalga “1” olarak etiketlenir.
2. 2: İkinci dalgada piyasa geri çekilir, ancak genellikle 1. dalga boyunca oluşan fiyat artışının bir kısmını geri alır.
3. 3: Üçüncü dalga genellikle en güçlü ve en uzun itki dalgasıdır. Bu dalga trendin en yüksek seviyesine ulaşır ve “3” olarak etiketlenir.
4. 4: Dördüncü dalga, bir düzeltme dalga olarak kabul edilir ve genellikle 3. dalga boyunca gerçekleşen hareketin bir kısmını geri alır.
5. 5: Beşinci dalga, itki dalgalarının sonuncusudur ve genellikle trendin sonuna işaret eder.

Düzeltme Dalgaları (3 Dalgadan Oluşur): A. Düzeltme dalgaları, itki dalgalarının sonunda ortaya çıkar ve genellikle itki dalgalarının kaybettiği kazançları geri alır. B. B düzeltme dalgası, genellikle A düzeltme dalgasının tam tersi yönde oluşur. C. C düzeltme dalgası, en güçlü düzeltme dalgasıdır ve trendin sonuna işaret edebilir.
Elliott Dalga Teorisi, fiyat hareketlerini bu itki ve düzeltme dalgaları ve alt-dalgaları kullanarak analiz eder. Bu etiketler, fiyat grafiği üzerinde hangi dalga türünün olduğunu belirlemeye yardımcı olur ve yatırımcılara gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmede rehberlik eder.

Trade Kulübü - Elliott Dalga Derecesi Nedir
Trade Kulübü – Elliott Dalga Derecesi Nedir

Elliott Dalga Derecesi Nedir?

Elliott Dalga Teorisi’nin temel ilkesi, fiyat hareketlerinin belirli bir düzen ve ritim içinde gerçekleştiğini kabul etmek ve bu hareketleri belirli kalıplara dökerek analiz etmektir. Bu kalıplar, 5+3 döngülerini birleştirerek daha büyük döngüler oluşturur ve piyasa analizinde kullanılır.

İtkisel dalgalar (1, 3 ve 5) genellikle beş alt-dalga içerir ve fiyatlar yükselirken veya düşerken bu dalgaları tanımak ve etiketlemek önemlidir. Bu dalgalar, trendin ana yönünü gösterir.
Düzeltme dalgaları (A ve C) da üç alt-dalga içerir ve genellikle fiyatların geri çekilmesini veya düzelmesini temsil eder. B düzeltme dalgası ise A düzeltme dalgasının ters yönünde oluşur.
Bu şekilde oluşturulan bu yapılar, daha büyük döngüler içinde yer alır ve fiyat hareketlerinin gelecekteki davranışını tahmin etmek için kullanılır. Fraktal kalıplar, farklı zaman aralıklarında aynı yapıların tekrarlandığını gösterir, bu da Elliott Dalga Teorisi’nin çoklu zaman dilimlerinde kullanılmasına olanak tanır.

Elliott Dalga Teorisi, yatırımcılara fiyat hareketlerini anlama ve gelecekteki piyasa hareketlerini tahmin etme konusunda yardımcı olabilir, ancak aynı zamanda karmaşık bir teori olup yanıltıcı olabilir. Doğru bir şekilde kullanılması için iyi bir eğitim ve deneyim gerektirir.

Elliott Dalga Teorisi’nde, farklı derecelerde oluşan dalga yapıları, derece adı verilen kavramlarla tanımlanır. Her derecenin kendine özgü bir adı ve anlamı vardır. İşte bu dereceler ve isimleri:

1. Derece: Büyük Dalgalar (Grand Supercycle)
2. Derece: Üst Dalgalar (Supercycle)
3. Derece: Büyük Dalgalar (Cycle)
4. Derece: Orta Dalgalar (Primary)
5. Derece: İkincil Dalgalar (Intermediate)
6. Derece: Küçük Dalgalar (Minor)
7. Derece: Minik Dalgalar (Minute)
8. Derece: Minicik Dalgalar (Minuette)
9. Derece: En Küçük Dalgalar (Sub-Minuette)

Bu dereceler, dalga analizinde fiyat hareketlerinin büyüklüğü ve önemi açısından sıralamaya yardımcı olur. Daha büyük dereceler, daha uzun vadeli trendleri temsil ederken, daha küçük dereceler kısa vadeli dalgalanmaları gösterir. Yatırımcılar ve analistler, bu dereceleri kullanarak fiyat hareketlerini analiz eder ve gelecekteki hareketleri tahmin etmeye çalışır.

Forex Hakkında Bilgi Sahibi Olmak İçin Tıklayın!