CFTC Nedir, Ne İşe Yarar?

Trade Kulübü - CFTC Nedir

CFTC Nedir, Ne İşe Yarar?

“Commodity Futures Trading Commission” kısaltılmış ismiyle CFTC nedir? Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu olarak tanımlanır. Komisyon, Amerika Birleşik Devletleri’nde vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyonlar ve takasları da içinde barındırmak üzere türev piyasalarını düzenleyen bağımsız bir federal kuruluştur. Hedefleri, rekabetçi ve verimli piyasaların teşvik edilmesini ve yatırımcıların manipülasyona, art niyetli ticari aplikasyonlara ve dolandırıcılığa karşı korunmasını içerir. Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu Yasası, CFTC’yi 1974’te kurulmuştur.

CFTC, başkan tarafından ataması yapılan ve Senato tarafından kabul edilen beş komisyon üyesinden oluşur. Komisyoncular, beş yıllık kademeli dönemler için görevde bulunurlar. Cumhurbaşkanı bu kişilerden birini başkan olarak belirler ve aynı siyasi partiden aynı anda en fazla üç komisyoncu seçilebilir.

Bu beş komisyon üyesi, tarım, enerji ve çevre piyasaları, küresel piyasalar, piyasa riski ve teknoloji odaklı komitelerde görev almaktadırlar.

Komiteye seçilenler belirli endüstrileri, yatırımcıları, vadeli işlem borsalarını, emtia borsalarını, tüketicileri ve çevre gruplarını temsil eder. ABD’de emtia vadeli işlemlerinin ticaretini hazır hale getiren Emtia Borsası Yasası 1936’da kabul edildi ve yasa, CFTC’nin bünyesinde faaliyet gösterdiği yasal çerçeveyi oluşturduğundan beri birkaç kez değişikliğe uğradı. Yasaya göre, CFTC, Federal Düzenlemeler Kanunu’nun Başlık 17, Bölüm I’de yayınlanan düzenlemeleri oluşturma yetkisindedir.

SEC ve CFTC Arasındaki Fark Nedir?

SEC ve CFTC farklı kanunlar ile oluşturulmuştur, farklı sorumlulukları ve görevleri vardır. Bu sorumlulukları yerine getirmek için farklı politikalar kullanırlar. İki varlık arasındaki en temel fark, SEC’in menkul kıymetler piyasasını düzenleyebilmesi ve CFTC’nin türev piyasasını düzenleyebilmesidir.

CFTC Bölümleri

CFTC organizasyonu, Başkan ve Komiserlerin ofislerinin yanı sıra ajansın 13 faaliyet ayrı bölümü ve ofisi bulunmaktadır.

Trade Kulübü - CFTC Nedir
Trade Kulübü – CFTC Nedir

CFTC Takas ve Risk Bölümü Nedir?

Takas ve Risk Bölümünün (DCR) rolü, CFTC’nin Emtia Borsası Yasasına (CEA) tabi tüm işlemlerin finansal bütünlüğünü ve türev piyasalarında sistemli bir şekilde riskten kaçınmayı sağlamak için yasal sorumluluğunu yerine getirmesini benimsemiştir. Haziran 2021 tarihinden itibaren DCR’nin yöneticisi Clark Hutchinson’dur. DCR, türev takas işlemlerinin (DCO’lar) tüm operasyonlarını denetimini yapar ve kendi içinde dört şubeye ayrılmaktadır:

  1. Takas Politikası
  2. Sınavlar
  3. Risk Gözetimi
  4. Uluslararası ve Yurtiçi Takas Girişimleri

Piyasa Gözetimi Bölümü

Piyasa Gözetimi Bölümü (DMO), CFTC aracılığı ile düzenlenen türev piyasalarının ve bu türevlerin işlem gördüğü borsaların ve tesislerin stabilizasyonunu ve piyasa yapısını denetlemekten sorumludur. DMO’nun başlıca görevlerinden biri, adil, verimli, canlı türev piyasalarını teşvik etmek ve bu kuralların sektördeki en son evolüsyonu ele almasını sağlamak için CFTC düzenlemelerinin geliştirilmesi ve uygulanmasıdır.

Verilerin Bölünmesi

Piyasa Katılımcıları Bölümü gibi, Veri Bölümü de (DOD), Ekim 2020’de CFTC’nin tekrardan yapılandırılmasının bir parçası olarak kuruldu. DOD, daha önce Piyasa Gözetimi Departmanında (DMO) ve ek analitik görevlerinde tutulan sorumlulukları yerine getiriyor.

CFTC’ye göre DOD, rolünü dört ana görevle yerine getiriyor:

  1. İş birliği
  2. Entegrasyon
  3. Eğitim
  4. Yürütme

İcra Bölümü

İsminden de anlaşılacağı gibi, İcra Dairesi (DOE), Ticaret Borsası Yasası (CEA) ve CFTC düzenlemelerinin ihlallerini belirlemek, soruşturmak ve kovuşturmakla görevlendirilmiştir.

DOE aşağıdaki potansiyel ihlalleri araştırır: “dolandırılma, Komisyona yanlış beyanlar, yıkıcı ticaret uygulamaları, kötüye kullanma, manipülatif davranış veya aldatıcı bir cihazın kullanımı, fiyat manipülasyonu, yanlış raporlama, muhasebe ihlalleri, kayıt ve uygunluk ihlalleri, bakım veya üretim başarısızlığı gerekli belgeler, gerekli raporların gerçekleşmemesi, bir tescil ettirenin denetim yapmaması, iş ahlakı standartlarına uymaması ve yasa dışı borsa dışı faaliyetlerin gerçekleşmesi.”

 

Forex Hakkında Bilgi Sahibi Olmak İçin Tıklayın!