Bollinger Bandı Nedir?

Trade Kulübü - Bollinger Bandı

Bollinger Bantları Nedir?

Bollinger Bandı ya da bantları, rastgele bir finansal enstrümanın fiyatının bağıntılı olarak yüksek mi yoksa düşük mü olduğunu gösteren bilindik bir teknik analiz aracıdır. 1980’lerde John Bollinger aracılığı ile icat edilen Bollinger Bantları, endeksler, para birimleri ve hisse senetleri dahil olmak üzere çeşitli türlerde farklı finansal araçlara sağlanabilir.

Bir teknik analiz indikatörü olan Bollinger Bantları, bir yatırım enstrümanının aşırı alınması veya satılması periyodunda olduğunu gösterir. Varlığın fiyatı üst banda doğru hareket haline geçtiğinde, bu çoğunlukla aşırı alım olduğunu, fiyat alt banda doğru hareket haline geçtiğinde ise bu çoğunlukla aşırı satış olduğunu belirtir.

Bollinger Bandı, ayrıca piyasada volatiliteyi belirtmek için de kullanılabilir. Volatilitenin düşük olduğu periyotlarda bantlar daralma gösterir, yüksek olduğunda da bu bantlar geniş bir hal alır. En yaygın kullanılan teknik analiz araçlarından birisi olan Bollinger Bantları, diğer indikatörle ile birleştirerek piyasadaki aşırı alış ve aşırı satış koşullarından kâr etmenize fırsat sağlayabilir.

Trade Kulübü - Bollinger Bandı
Trade Kulübü – Bollinger Bandı

Bollinger Bandı Ne İşe Yarar?

Bollinger Bantları, finansal piyasalarda finansal bir ürünün aşırı alış ve satışını veya piyasadaki volatiliteyi belirtmek için kullanılabilecek teknik bir analiz indikatörüdür. Trading tablosunda üç satırdan oluşan Bollinger Bantları’nın orta çizgisi, belirli bir süre içindeki fiyat ortalaması ifadesine gelen varlık fiyatının Basit Hareketli Ortalaması’dır (SMA). Bu çoğunlukla 20 günlük bir zaman için hesaplanır. Üst bant, SMA’dan 2 standart sapma ek alarak mevcut hale gelir. Alt bant, SMA’da 2 standart sapmanın eksilmesiyle elde edilir. SMA’nın her iki tarafı da bir Bollinger Bandı sayılır.

Bollinger Bantları, enstrümanın fiyatının yakınlarda bir zarf gibi görünür. Bantların genişlikleri standart sapma ile ifade edilir. Standart sapma, fiyat hareketlerinin değişimini ifade eder. Bu çoğunlukla 2.0 olarak ayarlanır.

Bollinger Bantları Formülü

Bollinger Bantları nasıl hesaplanır?” sorusunun cevabı biraz komplike bir gelebilir çünkü üç banttan her birinin ayrı bir formülü mevcuttur. Alt, üst ve orta olmak koşuluyla üç Bollinger Bandı hesaplaması gerçekleştirilir.

Bollinger Bantları çoğunlukla 20 günlük SMA’dan hesaplaması yapılır. Bollinger Bantları, ortalama 20 günlük SMA’dan standart sapmanın 2 katıdır. 20 günlük SMA ile orta Bollinger Bandı’nı elde edersiniz. Üst bant; bu ortalamaya aynı periyottaki hisse senedi fiyatının standart sapmasının 2 katı alınarak ifade edilir. Alt bantlar ise; ortalamadan standart sapmanın 2 katı eksiltilerek hesaplanır. Bollinger Bantları’nın hesaplanmasında sınırlı değişken olarak fiyatın standart sapmasının kullanılması, oynaklığın da göstergesi olarak görevlendirilmesini sağlar.

Bollinger Bantları için ayarın (20, 2) yapılması, çizgelenin ve standart sapmanın sırası ile 20 ve 2.0 olarak belirlendiği ifadesine gelir. Periyot, Bollinger Bandı hesaplamasına dahil edilen aralıkların adetini belirtir. 20, 2 ayarına sahip alt, üst ve orta Bollinger Bandı formülü şu şekildedir:

  • ​​Orta Bollinger Bandı = 20 günlük SMA
  • Üst Bant = 20 günlük SMA + (20 günlük standart sapma x 2)
  • Alt Bant = 20 günlük SMA – (20 günlük standart sapma x 2)

Forex Hakkında Bilgi Sahibi Olmak İçin Tıklayın!