Aroon İndikatörü Nedir?

Trade Kulübü - Aroon İndikatörü

Aroon İndikatörü Nedir?

Aroon İndikatörü (İng: Aroon Indicator), tanınmış teknik analist Tushar Chande aracılığıyla geliştirilmiş bir trend göstergesidir. J. Welles Wilder aracılığıyla yazılan Yön Hareket Endeksi (DMI) indikatörü ile bayağı bir benzerlik gösteren Aroon İndikatörü, ilk olarak 1995 senesinde “Technical Analysis of Stocks and Commodities (Türkçe: Hisse Senedi ve Emtiaların Teknik Analizi)” adlı dergide duyurulmuştur. Adını, Sanskritçe “Erken Şafak Işığı” kavramına gelen “Aroon” kelimesinden alan bu trend indikatörünün temel amacı, bir trendi daha oluşma evresindeyken tespit etmektir. Aroon İndikatörü bu amacı, trendin kuvvetini gösteren iki çizgi çizerek oluşturur.

  1. Aroon Yukarı (İng: Aroon Up); bir taşınır değerin, belirli bir periyot içinde ulaşmış olduğu en güçlü fiyat seviyesinden bu yana oluşan çubuk sayısını belirler.
  2. Aroon Aşağı (İng: Aroon Down); bir taşınır değerin, belirli bir periyotta içinde ulaşmış olduğu en az fiyat düzeyinden bu yana oluşan çubuk sayısını gösterir.

Aroon Yukarı ve Aroon Aşağı çizgileri 0 ile 100 değerleri içinde bulunurlar. Bu salınımda her iki çizginin aynı anda bulunduğu pozisyonlara bakarak, trendin bir yükseliş trendi mi veya düşüş trendi mi olup olmadığı görülebilir. Genel bir uygulama olarak; Aroon Yukarı çizgisi, 50 ile 100 değerlerinin içindeyken (özellikle 100 değerine oldukça yakın bulunduğunda),Aroon Aşağı çizgisi 0 ile 50 değerleri içindeyse (özellikle 0 değerine oldukça yakınsa), bir yükseliş trendinin varlığından bahsedilebilir. Tersine; Aroon Aşağı çizgisi, 50 ile 100 değerlerinin içindeyken (özellikle 100 değerine oldukça yakın sayıldığında), Aroon Yukarı çizgisi 0 ile 50 değerleri içindeyse (özellikle 0 değerine oldukça yakın sayıldığında), bir düşüş trendinin varlığından bahsedilebilir.

Aroon İndikatörü Nasıl Hesaplanır?

Aroon İndikatörü’nün iki çizgiden oluşmasından ötürü, hesaplama, biri birine aynı adımları izleyen iki farklı parça halinde meydana gelir. Aroon Yukarı, belirli bir periyot içinde ulaşılmış en yüksek fiyat seviyesinden itibaren zaman miktarına bağlı olarak hesaplanırken; Aroon Aşağı ise, aynı periyot içindeki ulaşılmış en düşük fiyat seviyesinden itibaren zaman miktarına bağlı olarak hesaplanır. Her iki hesaplamanın sonucu, 100 ile çarpılarak, bir yüzde oranına dönüştürülür. Buna göre; Aroon Yukarı ve Aroon Aşağı için hesaplama oranlamaları aşağıdaki belirtildiği gibidir.

Aroon Yukarı(Aroon Up)= [(n – nPH / 2) / n] x 100

Aroon Aşağı(Aroon Down= = [(n – nPL / 2) / n] x 100

n: Aroon İndikatörü için belirtilmiş geri inceleme periyodudur.

nPH: Geri inceleme periyodu içinde fiyatın ulaşabildiği en yüksek pozisyondan sonra geçen dönem sayısıdır.

nPL: Geri inceleme periyodu içinde fiyatın ulaştığı en düşük pozisyondan sonra geçen dönem sayısıdır.

Trade Kulübü - Aroon İndikatörü Nasıl Hesaplanır
Trade Kulübü – Aroon İndikatörü Nasıl Hesaplanır

İndikatör Nasıl Kullanılır?

Aroon İndikatörü, aşırı-alım ve aşırı-satım durumlarını okumak ve kesişimleri izlemek üzere iki türlü kullanımı vardır. Aroon Yukarı(Aroon Up) veya Aroon Aşağı(Aroon Down) çizgilerinden birinin, 70 seviyesinin üstünde olması, o çizginin yönünde kuvvetli bir trend olduğunu belirtir. Fakat bu trendin gerçekleşmesi için, diğer çizginin 30 seviyesinin altında olması gerekmektedir. Tersine, Aroon Yukarı veya Aroon Aşağı çizgilerinden birinin, 30 seviyesinin altında olması, o çizginin yerinde güçsüz bir trend olduğunu belirtir. Bununla beraber, Aroon Yukarı veya Aroon Aşağı çizgilerinden 70 değerinin üstünde olanın, 50 değerinin altına doğru harekete geçmesi, söz konusu trendin momentum kaybetmekte olduğunu ifade edilir.

Aroon Yukarı çizgisi, Aroon Aşağı çizgisini yukarı yönlü kestiğinde, mümkün bir yükseliş trendinin oluşmaya başladığı belirtilebilir. Bu durum özellikle 30 ile 70 seviyeleri arasında gerçekleşiyorsa, söz konusu hipotez daha geçerli ve güçlü bir hale gelir. Tersine, Aroon Aşağı çizgisi, Aroon Yukarı çizgisini yukarı yönlü kestiğinde ise, olası bir düşüş trendinin gerçekleşmeye başladığı belirtilebilir. Yine bu durum özellikle 30 ile 70 seviyeleri arasında gerçekleşiyorsa, söz konusu varsayım daha geçerli ve güçlü hale gelir.

Forex Hakkında Bilgi Sahibi Olmak İçin Tıklayın!