Amerikan Opsiyonu Nedir?

Trade Kulübü - Amerikan Opsiyonu

Amerikan Opsiyonu Nedir?

Amerikan Tipi Opsiyonu tipi ya da Avrupa Tipi Opsiyonu farkının coğrafî bir farka işaret ettiği düşünülmesin. Çünkü Amerikan ya da Avrupa tipi opsiyonlar arasındaki farkların, opsiyonun işlem gördüğü lokasyonla hiçbir ilişkisi bağlantısı yok.

“Amerikan Tipi Opsiyonu nedir?” sorunun cevabı ise oldukça açıktır: Amerikan tipi opsiyon, opsiyon sözleşmesinin satın alındığı zaman ile sözleşmenin sona erme tarihi arasındaki herhangi bir zamanda opsiyonu kullanma ayrıcalığı veren bir opsiyon tipidir.

Bir Avrupa tipi opsiyon, alıcısına, sadece opsiyonun vade tarihinde kullanım hakkı tanır. Fakat Amerikan tipi opsiyonlar tarafında böyle bir sınırlama söz konusu değil.

Amerikan Tipi Opsiyonu Örneği

Örneğin; vadesi 31 Ocak 2022 ve kullanım tutarı 50 dolar olan X hissesi dayanak varlığı üzerinde belirtilmiş alım türünde Amerikan tipi bir opsiyon olduğunu varsayalım. Buna göre, söz konusu bu opsiyonun satın alımını gerçekleştiren kişi (uzun pozisyon sahibi), 50 dolardan X hissesini alım hakkını 31 Ocak 2022 tarihine kaç gün kalmış olursa olsun, bu hakkı kullanmak istediği herhangi bir günde gerçekleştirebilir.

Örneğimizdeki gibi bir Amerikan tipi opsiyonu satım alımı yapan, bu opsiyonu, opsiyonu aldığı gün başlangıcı olabileceği gibi 31 Ocak 2022 tarihine kadar –elbette sadece tek bir kereye mahsus olmak üzere-  istediği anda gerçekleştirebilir. Diğer bir anlatımla Amerikan tipi opsiyon alıcısı, opsiyon satıcısının (kısa pozisyon sahibi) kapısını vade boyunca her an aralayabilir; ki bu da opsiyon satıcısı açısından öngörülebilirliği düşürür.

Trade Kulübü - Amerikan Opsiyonu

Amerikan Tipi Opsiyonu Avantaj ve Dezavantajları

Amerikan tipi opsiyonun, erken kullanım esnekliği bakımından diğer opsiyon tiplerine göre opsiyon alıcısına daha yaygın bir hak sağladığı bir gerçek… Bu da Amerikan tipi opsiyonların, opsiyon alıcıları açısından avantaj sunan özelliklerinden bir tanesi.

Ayrıca Amerikan tipi opsiyonlarda alım ya da satım hakkının vadeden önce herhangi bir anda gerçekleştirebiliyor olması, statik korunma (hedging) amacı ile işlem yapan yatırımcıların karşılaşması olası vade uyumsuzluğu riskini de yok edecektir.

Bununla beraber Amerika tipi opsiyon primleri, Avrupa tipi opsiyonlara daha yüksektir. Bu da, opsiyon alıcısının aynı tutarda nakit ile daha fazla Avrupa tipi opsiyon alabileceği anlamına gelir.

Diğer taraftan, Amerika tipi opsiyon satıcısı, opsiyon alıcısının opsiyonu ne zaman kullanmak isteyeceğini bilmemesinin yarattığı bulanıklık, Amerika tipi opsiyon satıcısı açısından fazladan bir tehlike oluşturur.

Amerikan Tipi Opsiyonu Erken Egzersiz Riski

Bir Amerikan tipi opsiyonu erken kullanmanız durumunda potansiyel kâr kaybı yaşayabilirsiniz. Böyle bir durumla karşılaşma olasılığına “erken egzersiz riski” denir.

Örneğin, X hissesi üzerine yazılmış Amerika tipi bir alım opsiyonunun kullanım tutarı 50$ olduğunu ve sizin de bu opsiyonu hisse fiyatı 51$ olduğunda 1$’lık bir uzlaşı ödemesi karşılığında süresinin dolmasına 3 ay kala kullandığınızı düşünelim. Eğer kullandığınız bu opsiyonun dayanak varlık fiyatı, siz opsiyonu kullandıktan sonra, örnek; 60 $’a çıkarsa, opsiyonu erken kullanmanız sebebi ile 10 $’lık uzlaşı ödemesi kazanma şansını kaybetmiş olursunuz.

Forex Hakkında Bilgi Sahibi Olmak İçin Tıklayın!