Tutunamayanlar, fitillerin grafiklerdeki önemi

Tutunamayanlar, fitillerin grafiklerdeki önemi

Mum grafiklerinde iğneler iki kısımdan oluşur. İlki uzun iğnelerdir diğer adıyla Spike, diğeri ise neredeyse hiç görülmeyen iki piplik iğneler ya da hiç iğnesi olmayan barlardır. Spikelar 2 kısımdır. Biri “Tepki iğneleri” diğeri ise “yok edici iğneler”dir.

Tepki iğneleri adından da anlaşılacağı gibi bir bölgeden güçlü bir tepki alıp fiyatın yön değiştirdiği iğnelerdir. Yok edici iğneler ise; fiyatın tepki alıp yön değiştirmediği, yani tepki aldığı bölgedeki alıcı ya da satıcıları bitirip iğnenin daha ilerisine fiyatın gitmesine neden olan iğnelerdir. Her iki durumda da iğne oluştuktan sonra beklemek ve teyit almak gerekmektedir.

İğnelerin daha iyi anlaşılması için takip edilmesi gereken 3 konu vardır:

Birincisi momentumdur. Yani barların büyüklüklerini çok iyi takip etmek gerekmektedir. Momentum aşağı ise alış sinyali veren barlar çok dikkate alınmamaktadır.

İkincisi fiyatın Supdem’de (Momentumlu mumlar ile oluşan fiyat hareketinin arada bıraktığı kararsız yatırımcıları temsil eder.) olup olmadığıdır. Burada da Supdem’in yani arz-talep ya da alış satış bölgesinin yeni olup olmadığı devreye girmektedir. Supdem bölgesi oluştuktan sonra fiyat o bölgeyi ilk defa görüyorsa, yani ilk defa o bölgeye ulaşıyorsa o bölge taze supdemdir. Taze supdemlerin tepki verme olasılığı çok yüksektir. Taze değilse genelde o bölgede yok edici iğne oluşur.

Üçüncüsü, spikeların ekonomik verilerle yani önemli bir ekonomik haberle oluşup olmadığıdır. Tarım dışı istihdam, FOMC gibi ekonomik verilerle oluşan spikelar genelde yok edicidir.

İğnesiz barlar ya da bir iki piplik iğnesi bulunan barlar ise fiyatın güçlü bir destekte olduğunu göstermektedir. Anlamı ise şudur: Örneğin düşen bir barın altında çok kısa bir iğne varsa bu bölgede alıcı çok demektir. Fiyatın kapanmadan önce daha aşağılardan alıcı toplamamışsa demek ki kapandığı bölge çok alıcılı bir bölge demektir. Ya da fiyat açıldıktan sonra hiç aşağı düşmeden direkt yukarı gitmişse, yani açılış yaptığı bölgede hiç iğne yoksa, o bölge genelde supdemdir. Güçlü bir arz talep bölgesi oluşmuştur. Son olarak da eğer fiyat trend yönünden uzun bir mum oluşturmuşsa ve uzun mumun gittiği yöndeki iğneler uzun, diğer taraf çok kısa ise fiyatın bir müddet daha bu yönde hareket edeceğini göstermektedir.