Chande Momentum Osilatörü nedir?

Chande Momentum Osilatörü nedir?

Chande Momentum Osilatörü, kısaca CMO, başarılı bir teknik analist olan Tushar Chande tarafından geliştirilmiştir. Bu indikatör, Tushar Chande’nin saf momentum olarak adlandırdığı momentumu ölçmek için dizayn edilmiş ve ilk kez 1994 yılında Tushar Chande tarafından yazılmış The New Technical Trader adlı kitapta yayınlamıştır. Bir başka osilatör olan RSI ile CMO oldukça benzerlik göstermektedir. Chande Momentum Osilatörü iç düzleştirme yapmadığından, momentumdaki kısa-süreli aşırılıkları gizlemez. Böylece; CMO, iç düzleştirme yapan RSI gibi momentum indikatörlerine göre, aşırı-alım ve aşırı-satım bölgelerine daha sık bir şekilde ulaşır.

CMO Nasıl Çalışır?

Chande Osilatörü, yukarı günlerdeki momentumun toplamı ile aşağı günlerdeki momentumun toplamının farkının, yukarı günlerdeki momentumun toplamıyla aşağı günlerdeki momentumun toplamının toplama bölünmesi ve yüzdelik hale getirilmesi için 100 rakamı ile çarpılması ile hesaplanır. CMO’nun formülü şu şekildedir;

CMO = 100 x (SU – SD) / (SU + SD)

SU: Analiz dönemine ilişkin yukarı günlerin toplam momentumu

SD: Analiz dönemine ilişkin aşağı günlerin toplam momentumu

Chande Momentum Osilatörü (CMO) için varsayılan analiz dönemi 9 gündür.

CMO Nasıl Kullanılır?

Chande Momentum Osilatörü analizi sonunda ortaya çıkan sonuç, 0’ın baz olduğu bir durumda +100 değeri ile -100 değeri arasında salınan bir çizgidir. Bununla birlikte +50’nin üzeri ilgili ürünün aşırı alım bölgesinde olduğunu gösterir. +50’nin altıda ise aşırı satış bölgesinde olduğunu göstermektedir. Böylece CMO +50 değerinin üzerinde hareket ediyorsa, bir düşüş trendinin başlayabileceği göz önünde bulundurulur. Eğer CMO -50 değerinin altında ise, bir yükseliş trendinin başlayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer yandan, CMO’nun 0 değerinin üzerine çıkması, bir yükseliş trendinin başlayacağını belirtirken, 0 değerinin altına inmesi ise, bir düşüş trendinin başlayacağını belirtmektedir. Dolayısıyla indikatörün 0 değerinin üzerine doğru hareket etmesi, al sinyali olarak kabul edilirken, 0 değerinin altına doğru hareket etmesi sat sinyali olarak kabul edilmektedir. Bu çerçevede, Tushar Chande, bir işlem sinyalinin daha geçerli olması için CMO, 0 çizgisini yukarı ya da aşağı doğru kesmeden önce, ham CMO’nun 10 günlük basit hareketli ortalamasını da eklenmesini önermektedir. Buna göre CMO, 10 günlük Basit Hareketli Ortalamayı yukarı kestiğinde, olası bir al sinyali alınmış olurken; CMO, 10 günlük Basit Hareketli Ortalama’yı aşağı kestiğinde ise, olası bir sat sinyali alınmış olur.

Bütün osilatörlerde olduğu gibi, bir ürüne ilişkin al veya sat sinyaller, CMO grafiği ile söz konusu ürünün fiyat grafiği arasındaki pozitif veya negatif uyumsuzluklar ile de üretilmektir. Bununla birlikte bir menkul kıymetin fiyat hareketinin oluşturduğu yükselen tepeler veya düşen dipler, CMO’nun oluşturduğu yükselen tepeler veya düşen dipler ile uyumlu değilse, ilişkili ürünün içinde bulunduğu trendin zayıflığı veya yakında olası bir geri dönüşün ortaya çıkabileceği anlamı ortaya çıkar. Yani CMO’nun yükselen trendler yaptığı bir durumda, fiyat düşüş trendine giriyorsa, söz konusu düşen trendin momentum kaybettiği ve bir yükseliş trendinin başlamasının olası olduğu söylenebilir. Yine aynı şekilde fiyat yükseliş trendine giriyorsa ve CMO düşüş trendinde hareket ediyorsa, momentumun zayıfladığı ve fiyatın düşüş trendine geçeceği olasılığı söylenebilmektedir.