Borçlanma araçları ihraçları nelerdir?

Borçlanma araçları ihraçları nelerdir?

Şirketler, tahvil veya bono ihracı yoluyla sermaye piyasasından finansman sağlayabilirler. Tahvil veya bono ihracı, banka kredisi gibi alternatif bir finanse etme yoludur ve vadeleri 365 gün veya daha uzun (tahvil) veya 364 günden az veya 30 günden uzun (bono) olabilir.

Tahvil veya bono ihracı, halka arz yoluyla veya halka arz edilmeden nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilebilir. Halka arz edilen borçlanma araçlarının satışı, aracı kurumlar tarafından yapılması zorunlu olduğu gibi izahnamede ihraççı hakkında bilgi, mali durum ve riskler, borçlanma araçlarının itfa esasları, mevzuat ve SPK gereksinimleri gibi konular yer alır.

Nitelikli yatırımcılara satılan sermaye piyasası araçları borsa düzenlemeleri çerçevesinde sadece nitelikli yatırımcılar arasında alınıp satılabilir. Nitelikli yatırımcılar, SPK tarafından yatırım kuruluşları için tanımlanan profesyonel müşterilerdir.

Tahsisli satış yoluyla ihraç edilen sermaye piyasası araçları borsada işlem görmez, ancak nitelikli yatırımcılar tarafından da satın alınabilir. Tahsisli olarak satılan sermaye piyasası araçları belirli bir anda elinde bulunduran yatırımcıların sayısı 150 kişiyi geçmemelidir.

Neden Özel Sektör Tahvilleri/Bonoları Tercih Edilir

• Şirketlerin, bankacılık sistemi üzerinden borçlanmak yerine, kendilerinin belirlediği borçlanma şartlarına göre tahvil ihraç etmeleri mümkündür.
• Tahvil ve/veya bono ihraçları, bankacılık sistemi üzerinden borçlanmaya göre daha ucuz ve uzun vadelidir.
• Tahvil ve/veya bono ihracında, ödeme şeklini şirket belirler, faiz oranı ise piyasa ve şirket tarafından belirlenir. Bankacılık sistemi üzerinden borçlanma durumunda ise banka belirler.
• Şirketler kaynaklarını çeşitlendirebilir ve teminat yükümlülüklerinden kurtulabilir.
• Tahvil sahiplerine vergi matrahından düşebilen faiz, şirketlerin bilançosunda borç olarak görülür.
• Tahvil veya bonoların piyasada işlem görmesi, şirketin tanınırlığını artırabilir.