Price Action nedir?

Price Action nedir?

Tam anlamıyla baktığımızda fiyat hareketi anlamına gelen price action aslına bakarsak teknik analizin temelini oluşturmaktadır. Sistemsel olarak içerisinde destek, direnç, trend kırılımları yer almaktadır. Fiyat hareketlerindeki dalgalı seyri yönetebilmek amacı taşımaktadır. Herhangi bir menkul kıymetin fiyatının zaman içerisinde çizilen hareketidir, fiyatların zaman ekseninde ilerlerken fiyat hareketlerine göre konum alınması olarak da söylenebilir. Bu stratejinin ana temasından en önemlisi fiyatın kendisi olduğu ve fiyatın yalan söylemeyeceğidir.

Price action teknik analizin bilinen isimlerinden Charles Dow tarafından ortaya atılmıştır. İlk ismi Price Discounts Everthing olan stratejinin temelinde fiyat anlayışı esas teşkil eden fiyattır. Dow para kazanmak için açılan pozisyonlarda da günlük hayatımızda da bazı baz aldığımız nokta fiyatlardır.

Stratejinin asıl amaçlarında biri mevcut bardan sonra ne olacağına dair bir yorum yapmaktır. Teknik analizin diğer varsayımlarından ayrı olarak bu strateji içerisinde öznel yorumlar bulunur. Oluşturulan stratejiler bireyseldir fakat yine de her yiğidin yoğur yiyişi farklı olsa da fiyat hareketi yatırımcıların genel anlamda benimsediği birkaç ortak özellikten bahsetmek mümkündür. Birlikte bu özelliklere bakalım.

·         Bu fiyat hareketi göstergeleri yani indikatörleri reddetmez ancak olabildiğince az kullanır.

·         Genellikle yakın geçmiş fiyat hareketlerine anlam yükleyerek pozisyon açılır.

·         Temel analiz bileşenleri göz ardı edilir.

·         Genellikle mum grafik kullanılır ve bu grafik noktasında mum formasyonları büyük önem taşır çünkü yeri geldiğinde trader mum grafikteki tek mum üzerinden bile geleceğe dair bir tahminde bulunabilir.

·         Likiditesi ve hacmi yüksek varlıklar tercih edilir ki bunun sebebi sığ tahtalarda oluşan mumların sağlıksız görünümleridir.

·         Bu strateji piyasaların öngörülebilir olduğunu ve fiyat hareketlerinin geçmişte yaşananların aynısı olacağı ve böylelikle farklı bir senaryo yaşanmasının mümkün olmadığını ileri sürer.

Price Action yatırımcıları tarafından sıklıkla takip edilen fiyat hareketleri;

·         Formasyonlar ve Kırılımları

·         Trend Kırılımları

·         Mum Formasyonları

·         Seviye Kırılımları

·         Inside Bar-Outside Bar

·         Gap: Fiyat Boşlukları olarak sıralanabilir. Bazen tek bir mum bile bu stratejide çıkarımda bulunmak için yeterlidir.

 Price Action ve Risk Yönetimi

Price Action ile risk yönetimi arasında aslında sıkı bir bağ mevcuttur. Çünkü yukarıda bahsettiğimiz gibi geçmişte yaşanan rastgele fiyat hareketlerinin belirli bir zaman içerisinde tekrarlanmasını varsayar. Bundan başka da bir ihtimal görmez. Genelde trendler, destek dirençler ve formasyon kullanımı yaygın olduğu için bu varsayımda açılan pozisyonların stoploss seviyeleri hali hazırda öncesinden bellidir. Stoploss emirleri bu stratejiler için büyük önem arz eder.

 Stop seviyelerinin belirli olması ve formasyonun gereği noktasında stoploss emirlerle beraber hareket edilmesi bu stratejide riskin minimal düzeye inmesini ve yatırımcıların sağlıklı alım satım noktalarını yakalamalarını sağlar.