Altın vuruş ve ölüm vuruşu nedir?

Altın vuruş ve ölüm vuruşu nedir?

Forex piyasasında teknik analize ilgi duyanlar, ortalamaların ve özellikle iki farklı ortalamanın birbiriyle kesişmesinin hemen hemen her teknik analist için ne kadar önemli bir gösterge niteliğini bileceklerdir.

Altın vuruş ve ölüm vuruşu denilen oluşumlar da, 50 ve 200 periyotluk ortalamaların kesişmesi için kullanılan adlandırmadır. Bir diğer ifade ile 50 ve 200 periyotluk ortalamaların kesişmesinin, teknik analistler için önemli bir anlamı vardır.

Hareketli ortalama nedir?

Altın vuruş ve ölüm vuruşunu daha iyi kavrayabilmek adına öncelikle hareketli ortalamanın teknik analiz için ne anlama geldiğini net bir şekilde kavramak önemlidir. Teknik analizin en çok kullanılan ve en eski araçlarından olan hareketli ortalamalar, analizi yapılan fiyat grafiğinde trend yönünü belirlemek ve destek ve direnç seviyelerini saptamak için kullanılır.

Birden fazla hareketli ortalama hesaplama yöntemi bulunsa da, her biri de matematiksel bir formüle dayanır. Bu çerçevede, belirli bir periyota ait bir hareketli ortalamayı kim hesaplarsa hesaplasın, çıkacak sonuç herkes için aynı olacaktır. Bu yüzden hareketli ortalamaların sunduğu en önemli avantajda budur.

Ortalamaların genel fiyat seyrini düzleştirici etkisinden faydalanarak fiyatlarda oluşan trendin aşağı yönlü mü yoksa yukarı yönlü mü olacağını belirlemek için hemen hemen tüm teknik analistlerin çok eski zamanlardan beri kullandığı hareketli ortalamalar, yine bu özellikleriyle ilişkili olarak gecikmeli ya da takip edici göstergeler arasında bulunur.

Altın vuruş örneği

Altın vuruş nedir?

Piyasada herhangi bir hisse senedinde veya paritede 50 günlük hareketli ortalamanın, 200 günlük hareketli ortalamayı, aşağıdan yukarı doğru kesmesine altın vuruş denir.

Yukarıdaki grafikte, XAUUSD emtiasında görülen altın vuruş örneğini görüyoruz. Bu teknik analistler için yönün yükselişe dönebileceğine yönelik kuvvetli bir sinyal olarak yorumlanır. Nitekim altın vuruşun gerçekleştiği gün 300’den kapanan emtianın, o tarihten bu yana 720’leri test ettiği görülüyor.

Grafikte dikkatleri üzerine çeken bir diğer unsur, altın vuruşun tespitinde kullanılan 50 periyotluk ortalamanın, altın vuruşun gerçekleştiği günden bu zamana bir destek bölgesi olarak çalıştığıdır.

Ölüm vuruşu örneği

Ölüm Vuruşu Nedir?

Altın vuruş kavramının tam tersi diyebileceğimiz ölüm vuruşu tabiri de 50 günlük hareketli ortalamanın, 200 günlük hareketli ortalamayı yukarıdan aşağıya doğru kesmesi anlamına gelir. Ayrıca tahmin edilebileceği üzere, bu da yükselen trendin sona erdiğini ve düşüş trendinin başlayacağı ya da başladığı yönünde teyit olarak yorumlanır.

Yukarıdaki grafikte, yine XAUUSD emtiasında yaşanan ölüm vuruşu oluşumu yer alıyor.  Diğer yandan ölüm vuruşu sonrası, gerçekleşen altın vuruşa kadar piyasa düşmüyor, aksine yükseliyor. Grafikten de görüleceği gibi, ortalamalar arasındaki farkın epeyce açıldığı bir sırada, fiyatların 50 günlük hızlı ortalamanın altına sarkması ise, piyasadaki düşüşü ölüm vuruşundan çok daha önce haber veriyor.

Altın Vuruş ve Ölüm Vuruşunun Güçlü Yanları

İki farklı periyottaki ortalamaların kesişiminden sinyal üretmek, teknik analizde ortalamaların en yaygın kullanım şeklinden birisidir. Ortalamaları ve bunlar arasındaki kesişimleri hesaplamak ve tespit etmek ise, günümüzde kullanılan teknik analiz programları sayesinde hiç zahmet gerektirmeyecek kadar basit bir yöntemdir.

50 ve 200 günlük ortalamalar, orta-uzun vadeli denilebilecek periyottaki ortalamalardır. Bununla birlikte büyük resmi daha iyi görmenizi sağlar. Ayrıca iki ortalamanın süresi arasındaki farkın düşük olmadığından dolayı iki ortalama çok sık kesişme yaşamaz veya bu da sürekli pozisyon açıp-kapamanın önüne geçer.

Altın Vuruş ve Ölüm Vuruşunun Zayıf Yanları

Altın vuruş ve ölüm vuruşu, tarihsel olarak başarılı bir geçmişi vardır. Dow Jones Borsası Endüstrisi Endeksi, 1929 çöküşünden kısa bir süre önce ölüm vuruşu yaşanmıştı. 2008 yılının mayıs ayında ise yani 2008 çöküşünden dört ay önce S&P 500 Endeksi bir ölüm vuruşu sinyali aldı. Her iki durumda da piyasadan zamanında çıkmayı başaran yatırımcılar aşırı kayıplardan kendilerini korumuş oldular.


Fakat her iki oluşum da, diğer teknik göstergeler gibi tek başına yeterince güçlü ve doğru sinyaller üretmeyebilir. Bu sebeple sinyalleri referans alarak işlem açarken dikkatli olmak önemlidir ve körü körüne bir takip büyük kayıplara yol açabilir.


Son olarak gerek altın vuruş gerekse ölüm vuruşunun, ortalamalara dayanan trend takip edici göstergeler olması sebebiyle fiyatları geriden izlediği ve özellikle yatay piyasalarda iyi çalışmadığı unutulmamalı. Aslında bu ortalamaların genel bir dezavantajı, ancak 50 ve 200 günlük ortalamalar, görece uzun süreli olduğundan, altın vuruş ve ölüm vuruşunda bu gecikmenin yarattığı zaaf daha belirgin sonuçlara yol açabiliyor. O kadar ki, alım yapmak için beklenen bir altın vuruş size yükselişin büyük bölümünü kaçırtabilir ya da satım için ölüm vuruşundan teyit beklemek, bazen kârınızın büyük kısmını geri vermenize sebep olabilir.