Revalüasyon Nedir?

Piyasalarda devalüasyonun tersi olarak da bilinen revalüasyon, bir ülkenin parasal değerinin, altına, gümüşe ve dövize göre yükseltilerek yeniden düzenlenmesidir. Kelime anlamı da ‘değerinin yükseltilmesidir’. Revalüasyon temelde ödemeler bilançosu fazla veren ülkelerin kullandığı bir yöntemdir. Ödemeler dengesinin fazla olması iyi bir şey gibi görünse de ekonomide durum böyle değildir. Ödemeler bilançosunun dengede olması istenir ve bu sebeple de revalüasyon işlemine başvurulur.

Revalüasyonun Etkileri Nelerdir;

• İhracatı zorlaşır

• İhracat geliri düşer.

• İthalat kolaylaşır

• İthalat geliri artar.

Revalüasyonun Özellikleri Nedir?

Temel olarak ödemeler bilançosundaki fazlalığı gidermek için kullanılan bir işlem olan Revalüasyonunun, asıl amacı dengeleri bulmak olsa da bu fazlalıklar sebebiyle oluşabilecek enflasyonu engellemek için de yine revalüasyon kullanılır. Revalüasyon işleminin kullanımına hükümetler karar verir. Eğer ki merkez bankaları ihtiyaçtan fazla altın ve döviz biriktirmişse bu aşırı birikmiş rezervlere karşılık yapılacak emisyon yüzünden ülkede enflasyon olmaması için yine revalüasyon kullanılır.

Ülke ekonomisinin içerde veya dışarıda dengeyi sağlaması ve fiyatlar genel düzeyinin optimum seviyede kalmasını sağlamak için kullanılan revalüasyon ithalatı arttırır. İhracatı ise düşürür. Yüksek enflasyonun önüne geçilerek ticaretin istenilen seviyeye gelmesi amaçlanır. Bütün bu bilgilere ek olarak unutulmamalıdır ki revalüasyon sabit kur sisteminin geçerli olduğu ülkelerde kullanılır. Değişken kur sistemine sahip olan ülkeler ise para politikası kullanımı daha doğru olur. Ayrıca ülke rekabetçi ve ekonomik temelleri sağlam olmalıdır.