Tarım Dışı İstihdam Verisi Neden Bu Kadar Önemli

Dünyanın en büyük ekonomisi olarak kabul edilen Amerika Birleşik Devletleri’nin tarım dışı istihdam değişimi verileri küresel yatırımcılar tarafından her zaman dikkatle takip edilmektedir. Söz konusu ülkenin ekonomik gidişatına ilişkin bilgileri bize sunan bu rakamlar, yatırımcıların gelecek yatırımları için öngörüler oluşturabilmesine verdiği destek ile önemli konumda yer alır.

Amerika Birleşik Devletleri için genelde her ayın ilk haftasında açıklanan tarım dışı istihdam verileri, ilgili aydaki tarım sektöründe çalışanların sayısındaki değişikleri gösterir. Tarım alanında yaz aylarında çalışan mevsimlik işçi sayısı, ülke ekonomisinde ki iyileşmeyi tahmin etmek açısından yanıltıcı sonuçlar doğurabilir. Bununla birlikte tarım sektörünün hesaplamanın dışına çıkarılması ile birlikte ortaya çıkan veriler, istihdamdaki gelişmenin analizinde sağlıklı sonuçlar ortaya çıkarır.

Özellikle 2008 krizinden sonra toparlanmaya çalışan Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi için iş gücü piyasasının normale dönmeye başlaması, tarım dışı istihdam değişimi rakamlarının önemini daha da artırmıştır. Ekonomik aktörlerin, aydan aya daha fazla kişiye iş sağlayabilmesi, birçok alanda ekonominin doğru yolda olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilir. Çünkü “Tüketim” kavramı bir ekonomide çarkların dönebilmesi için zorunlu faktörler arasında üst sıralardadır.


Bununla birlikte tüketim yapabilecek kişilerin gelir sahibi kişiler olduğunu söylemek zor değildir. İstihdam arttıkça gelir sahibi insanlar ve bununla birlikte tüketimde artar. Üreticilerin mallarını satabilmeleri de tüketimin gücüne bağlıdır ki, satışların artması da şirketlerin daha fazla üretmesi anlamına gelir. Bünyedeki çalışan sayısının da giderek artmasına çalışan sayısının da artmasına ortam hazırlar.
Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin krizden çıkış ve toparlanma döneminde tarım dışı istihdam değişimi verisi ön plana çıkmasının asıl sebebi budur. Rakamları doğru okuyabilen yatırımcılar, faktörlerin birbirleri ile ilişkisini anlayıp, doğru veriyi incelemeye çalışırlar. Ayrıca tarım dışı istihdam değişimi verisinin ülkedeki politika yapıcılarının kararlarında da etkili olduğu görülmekte, bu bağlamda içinde de söz konusu verinin önemi daha da artmaktadır.

Amerika Merkez Bankası ekonomideki toparlanmayı hızlandırmak adına parasal genişleme olarak bilinen politika izlemektedir. Piyasa dolanımdaki nakit miktarını artırarak, yatırımlara üretime ve tüketime destek sağlamayı amaçlayan bu uygulama dolayısı ile istihdam da artışın sağlanmasına yardımcı olmaktadır.
Yatırımcılar, beklenti rakamlarını aşan tarım dışı istihdam verisinin FED’in gevşek para politikasında kısıtlamalara neden olabileceğini bilmektedir. Bu ihtimal çerçevesinde söz konusu veriden gelen iyi rakamalar, piyasa katılımcılarının dolar’a olan talebin artmasına yol açar. Bu etki para biriminin değerini yükseltirken, diğer taraftan tarım dışı istihdam değişiminin beklenti rakamlarından düşük gelmesi, Amerika Merkez Bankasının işgücü piyasasına destek vermeye devam etmek zorunda kalacağı düşüncesi oluşmasına, dolar’ın değer kaybetmesine neden olmaktadır. Varlık alımlarının devam etmesi, piyasa dolanımında bol ve nispeten daha ucuz dolar anlamına gelirken, yatırımcıları bu yönde pozisyonlara girmesini itmektedir.

Tarım dışı istihdam değişimi, Amerika Merkez Bankası neden bu politikayı uyguladığını da aslında net şekilde ortaya koyan önemli ve ülke ekonomisi için doğru veriler sunan değerli bir göstergedir. İlerleyen dönemlerde de ekonomi adına sağladığı bilgiler ile piyasa katılımcıları tarafından dikkatle takip edilecektir.