Ekonomik Takvim Verilerinin Piyasaya Etkisi Nedir?

Ekonomik veriler, ekonominin durumunu gösteren sayısal bilgilerdir. Beklentilerden daha olumlu ya da olumsuz gelen veriler döviz fiyatları üzerinde etkili olur.

Ekonomik Verilerin Piyasaya Genel Etkisi:
Birçok yatırımcı veri açıklamalarından önce ve sonra pozisyon alır. Bu durum önemli veriler öncesi ve sonrası, piyasada sert dalgalanmalara yol açabilir. Açıklanan önemli veriler, beklentilerden ne kadar farklı ise fiyatlar üzerinde o kadar ciddi etkilere sebep olur. Aynı anda birden fazla veri açıklandığı durumlarda; beklenenden çok daha farklı gelen veri, beklenene yakın gelen veriye göre daha fazla önem kazanabilir. Beklentilere çok yakın seviyede açıklanan veriler sonrasında piyasada bir süre kararsız bir seyir izlenebilir.

Önemli Ekonomik Veriler

Tarım Dışı İstihdam Değişimi

ABD’de açıklanan Tarım Dışı İstihdam Değişimi, piyasaları en çok etkileyen verilerden biridir. Aylık olarak ABD’deki ücretli çalışan sayısındaki (devlet memurları ve tarım işçileri hariç) değişimi gösterir. Veri her ayın ilk cuma günü TSİ 15:30’da açıklanır.

Tarım Dışı İstihdam verisindeki artış ve azalmalar ABD ekonomisinin durumu hakkında fikir verebilecek önemli göstergelerdir. Eğer veri beklenenden daha yüksek gelirse, çalışan insan sayısının arttığını ve ekonominin canlandığını göstereceğinden ABD dolarının değer kazanmasını sağlayacaktır. Verinin düşük gelmesi halinde tersini düşünerek doların güç kaybedeceğini söyleyebiliriz.

İşsizlik Oranı

İşsizlik oranı, çalışmak istediği halde iş bulamayan yetişkinlerin, nüfusun toplam işgücüne oranıdır. İşsizlik oranı verisi ekonomi hakkında uzun vadeli bir fikir verir. Merkez bankalarının en önemli görevlerinden biri işsizliği azaltmaya yönelik para politikalarını oluşturmak olduğu için; açıklanan İşsizlik Oranı verisi alınacak kararlarda etkili olmaktadır.

Bir ülkede işsizlik oranı beklenenden daha düşük gelirse, bu durum işsizlerin sayısının azaldığını ve ekonominin canlanma eğiliminde olduğunu göstereceği için o ülkenin para biriminin değer kazanmasını sağlayacaktır. Verinin yüksek gelmesi ters şekilde para biriminde zayıflamaya sebep olur.

İşsizlik Maaşı Başvuruları

İşsizlik Maaşı Başvuruları, ülke içinde işsizlik maaşı almak için ilk defa başvuru yapan insan sayısını belirtmektedir. ABD’de haftalık olarak açıklanan bir veridir ve her perşembe TSİ 15:30’da açıklanır. İşsizlik maaşı başvuruları, ekonominin yönü hakkında güncel fikirler verebilir.

ABD’de işsizlik maaşı başvurularının azalması, çalışan sayısının arttığını gösterdiğinden ABD dolarının değer kazanmasını sağlayacaktır. İşsizlik maaşı başvurularının artması ise doların değer kaybetmesine neden olacaktır.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), bir ülke sınırları içerisinde belli bir zaman diliminde üretilen tüm mal ve hizmetlerin piyasa değeridir. GSYİH’daki değişim, ülke ekonomisindeki büyümeyi veya daralmayı gösteren önemli bir makro ekonomik veridir.

Bir ülkede GSYİH verisinin beklentilerden iyi gelmesi, ekonomik büyümenin hızlandığını göstereceğinden o ülke para biriminin değer kazanmasını sağlar. Tersi durumda ise ekonomik büyümede yavaşlama ve resesyon korkuları artar ve ülke para birimi diğer para birimlerine karşı değer kaybeder.

Konut Satışları
Son bir ay içinde satılan birinci el konutların yıllık seviyesini belirleyen veridir. Her yeni konut için sigorta, mobilya, ev aletleri ve dekorasyon gibi ihtiyaçlar olacağı için; yeni konut satışları bu sektörleri de hareketlendirecektir. Yeni ev satışlarının artması, ekonomi hakkında olumlu bir veri olduğu için o ülke para biriminin değerinin artmasına sebep olabilir.

İnşaat İzinleri
İzin sayısındaki yukarı doğru bir eğilim ev yapım sürecinde ilk adımlardan birisi olan inşaat izninin elde edilmesi, ülkenin para biriminde pozitif etkisi vardır. Bu izinler konut piyasası için baş göstergedir.

Perakende Satışlar
Perakende satışlardaki değişimi gösteren veridir. Bu veri, ekonominin büyük bir bölümünü oluşturan perakende satışlarla ilgili olduğu için önemlidir. Perakende satışların artması, ekonomideki canlanmayı gösterdiği için, o ülke para biriminin güçlenmesini sağlar.

Merkez Bankaları
Merkez bankaları para birimlerini doğrudan etkileyecek en önemli kurumlardır. Merkez Bankası bir ülkenin ya da ülkeler birliğinin (AB gibi) para politikasından sorumludur. Merkez Bankalarının en önemli amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. İstikrar için, kredi fiyatlarını yükselterek veya düşürerek (faiz oranlarını değiştirerek) piyasayı yönlendirir ve para değerindeki büyük dalgalanmaları önlemeye çalışır.

İşlem yaptığımız döviz çiftleriyle ilgili olan Merkez Bankası verilerini takip etmek çok önemlidir.

Dünyadaki Bazı Önemli Merkez Bankaları
Federal Reserve (FED)- ABD Merkez Bankası
European Central Bank (ECB)- Avrupa Merkez Bankası
Bank of China (BoC)- Çin Merkez Bankası
Bank of England (BoE)- İngiltere Merkez Bankası
Bank of Japan (BoJ)- Japonya Merkez Bankası

Faiz Kararları
Merkez bankalarının faize yönelik verdiği kararlar, o ülkenin para birimlerinin fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. Örneğin; FED, faizlerin çok düşük seviyelerde tutulması yönünde bir karar almışsa; bu, doları zayıflatacaktır.

PMI Endeksi
PMI Endeksi, şirketlerin satın alma yöneticilerinin, mal ve hizmet satın alma eğilimlerini inceleyen bir göstergedir. Bu gösterge temel olarak büyüme öngörülerini açıklamaya yönelik anket niteliği taşımaktadır. Bu ankette şirket satın alma müdürlerinin, aylık periyotlarla mal ve hizmet talepleri konusunda nasıl pozisyon alacakları konusunda sorular yer alır. Amaç bu müdürlerin eğilimlerini incelemektir.

Tüketici Fiyat Endeksi(TÜFE)
TÜFE (Tüketici fiyatları endeksi) tipik bir tüketicinin satın aldığı belirli bir ürün ve hizmet grubunun fiyatlarındaki ortalama değişimleri gösteren bir ölçüttür. Yıllık enflasyon değerindeki değişimi ölçmek için kullanılır. Parasal genişleme, enflasyonun artmasına sebep olabilir. Enflasyonu engellemek için para arzı azaltılır ve faizlerde arttırılır. Enflasyonun yakın vadedeki görünümü parasal genişleme veya daralma hakkında fikir verebilir.

AMB Başkanı Lagarde’ın Konuşması
Lagarde’ın, kısa vadeli faiz oranlarını belirleyen AMB’nin başındaki kişi olarak Euro’nun değeri üzerinde önemli bir etkisi var. Lagarde bu konuşmaları gelecekteki para politikası ve faiz oranı değişimlerine yönelik ipuçları vermek için kullanması sebebiyle tacirler bu konuşmaları yakından takip ediyor. Lagarde’ın yorumları kısa vadeli pozitif ya da negatif bir trend belirleyebilir.

ABD Fed Başkanı Powell’ın Konuşması
Kısa vadeli faiz oranlarının düzenlemesini yapan Fed’in başkanı olarak Amerikan doları üzerinde diğer herkesten fazla etkisi bulunmaktadır. Yatırımcılar, önümüzdeki dönemde izlenecek politika yolu ile ilgili öngörülerinden faydalanmak için konuşmalarını yakından takip eder.

Zew Ekonomik Hissiyatı
Zew Ekonomik Hissiyatı, ekonomi hakkındaki algıyı ölçen ve aylık yayınlanan bir indikatördür. Bu endeks oluşturulurken 350 adet analist ve ekonomiste Almanya ekonomisinin önümüzdeki 6 ayda nasıl bir performans göstereceğine dair beklentileri ölçen sorular sormaktadır.

IFO İş İklimi Endeksi
IFO İş İklimi Endeksi, Almanya’daki 6 aylık iş iklimi öngörüsünü ölçen öncü bir endekstir. Aylık olarak hazırlanan IFO endeksi; imalat, inşaat, toptan ve perakende sektörlerinden yaklaşık 7.000 şirketin aylık anket yanıtlarına göre ölçülür.

Ham Petrol Stokları
Ham petrol stokları verisi açıklandığı günlerde verinin etkisinin petrol fiyatı üzerindeki fiyatlamalara dikkat çekilir. Ham Petrol Stokları artarsa Ham Petrol Fiyatları değer kaybeder, azalırsa ham petrol fiyatları değer kazanır.