Teknik Analizde İndikatörler

MACD indikatörü, “Moving Average Convergence Divergence” teriminin kısaltılmış halidir.
Türkçe’ ye “hareketli ortalamaların yakınlaşması ve uzaklaşması” şeklinde çevrilebilir.

MACD, alım satımlarda verdiği olumlu sonuçlar nedeniyle teknik analizde oldukça sık kullanılan ve
güvenilen bir göstergedir.

MACD Nedir: MACD indikatörü 70’li yılların sonunda Gerald Appel tarafından bulunmuş ve o yıllardan
itibaren teknik analizin önemli bir aracı haline gelmiştir. MACD ‘nin temelini hareketli ortalamalar
oluşturmaktadır, hareketli ortalamalara bağlı bir gösterge olması nedeniyle trendi takip eden
göstergeler arasındadır. MACD ‘nin hesaplanması aslında oldukça kolaydır, kısaca biri hızlı (kısa
vadeli), diğeri yavaş (uzun vadeli) iki üssel hareketli ortalamanın farkından oluşur.

Hesaplanması : MACD = (Hızlı Üssel HO) – (Yavaş Üssel HO)

MACD ‘nin orjinal uygulamasında, hızlı hareketli ortalama periyodu olarak 12, yavaş hareketli ortalama
periyodu olarak da 26 gün kullanılmaktadır. Bu hesap sonucunda çıkan farklar tek bir çizgiden oluşan grafiğe dönüştürülür ve fiyat grafiğinin altında indikatör olarak kullanılır.

MACD sıfır çizgisindeyse; 12 ve 26 günlük hareketli ortalamalar eşit değerdedir.

MACD pozitif bölgedeyse; Hızlı hareketli ortalama (12 günlük) yavaş hareketli ortalamanın (26
günlük) üzerindedir.

MACD negatif bölgedeyse; Hızlı hareketli ortalama (12 günlük) yavaş hareketli ortalamanın (26
günlük) altındadır.

MACD Nasıl Yorumlanmalıdır, Alım Satımlarda Nasıl Kullanılır?

MACD, sıfır çizgisinin altında alçalmaya devam ediyorsa negatif trendin güçlendiği, sıfır çizgisinin üzerinde,
pozitif alanda yükseliyorsa pozitif trendin güçlendiği kabul edilmektedir. Bu şekilde yorumlandığı takdirde
MACD bize mevcut trendin hangi yönde olduğuna dair fikir verebilir, fakat trend değişimlerini tespit edebilmek adına MACD ‘nin pozitif ya da negatif alana geçmesini beklemek gerekmektedir.

  • MACD sıfır çizgisini yukarı keserek pozitif alana geçiyorsa bu trendin yükseliş yönünde değiştiğinin göstergesi olabilir;
  • MACD sıfır çizgisini aşağı keserek negatif alana geçiyorsa bu trendin düşüş yönünde değiştiğinin göstergesi olabilir
Grafikler üzerinde ya da teknik analiz programlarında MACD ‘nin farklı kısaltmaları ile karşılaşılabilir. En yaygın gösterimi aşağıdaki şekildedir;
Her indikatörde olduğu gibi periyotları vadeye ya da yatırım aracına göre optimize etmek
mümkündür. MACD için de farklı periyotlar kullanılabilir, fakat indikatörleri aşırı optimize
etmek ya da kusursuz bir kombinasyon aramak çok doğru bir yaklaşım değildir.

MACD ‘nin negatif ve pozitif alanda alabileceği bir sınır değer, yani minimum ve maksimum
değer bulunmamaktadır, bu nedenle aşırı alım-satım göstergesi olarak kullanılması çok doğru
sonuçlar vermeyecektir.

MACD ile kullanılabilecek önemli bir alım-satım yöntemi de örnekte de bahsedilmiş olan MACD
ile fiyat hareketleri arasındaki “uyumsuzluklardır’. Teknik analizde uyumsuzluklar ayrı bir
eğitim dokümanında inceledik, kısaca fiyat dip ve tepelerinin indikatör dip ve tepelerine göre
farklı hareket etmesi olarak açıklanabilir
.