Bizim Kullanacağımız Fibonacci Araçları ve Seviyeleri

Fibonacci Retracement ( Geri Çekilme )

Impulsive hareketlerin sağlıklı düzeltme seviyelerini (Yandaki görsel üzerinde
yeşil ile boyalı alan) bulmak için kullanılmaktadır.


Metatrader uygulamasında “Fibonacci geri çekilmesi çiz” aracı
kullanılmaktadır.


Tradingviewsitesinde”Fibonacci Düzeltmesi” aracı olarak kullanılmaktadır.


Aşağıdaki seviyeler kullanılır;
0.382 / 0.5 / 0.618 / 0.786 / 0.886
Trende çekilen fibonaccinin düzeltme seviyeleri destek ve direnç noktalarıdır.
Başka bir deyişle yukarı trendde düzeltme hareketinin destekleri, aşağı
trendde düzeltme hareketinin dirençleridir.
Fibonacci her zaman soldan sağa doğru çekilmelidir.

Fibonacci Extension ( Uzantı )

Impulsive hareketlerin düzeltme hareketini yaptıktan sonra hangi seviyeye
kadar gidebileceğini bulmak için kullanılmaktadır.
Metatrader uygulamasında “Fibonacci geri çekilmesi çiz” aracı
kullanılmaktadır.
Tradingview sitesinde “Fibonacci Düzeltmesi” aracı olarak
kullanılmaktadır.
BC düzeltme boyunun extension seviyelerine herhangi bir etkisi yoktur.
Aşağıdaki seviyeler kullanılır;
1.272 / 1.382 / 1.618
Yanda ki grafikte yeşil ile boyalı alan AB hareketinin Extension seviyeleridir.
Trende çekilen fibonaccinin extension seviyeleri destek ve direnç noktalarıdır. Başka bir deyişle yukarı trendde belirlenmek istenen genişleme hareketinin dirençleri, aşağı trend de genişleme hareketinin destekleridir.
Fibonacci her zaman soldan sağa doğru çekilmelidir.

Fibonacci Expansion ( Genişleme )

Impulsi ve hareketlerin düzeltme hareketini yaptıktan sonra düzeltme boyunu hesaba katarak hangi seviyeye kadar gidebileceğini bulmak için kullanılmaktadır.


Metatrader uygulamasında “Fibonacci genişleme çizgileri çiz” aracı
kullanılmaktadır.


Tradingview sitesinde “Trend Temelli Fibonacci“ aracı kullanılmaktadır.
Aşağıdaki seviyeler kullanılır;
1 / 1.382 / 1.618
Ölçüm işlemi iki adım da gerçekleştirilir.
A noktasından B noktasına çekilen araç C noktasına devam ettirilir.
Yandaki grafikte kırmızı ile boyalı alan AB hareketinin Expansion
seviyeleridir.
Trende çekilen fibonaccinin Expansion seviyeleri destek ve direnç
noktalarıdır. Başka bir deyişle yukarı trendde belirlenmek istenen genişleme
hareketinin dirençleri, aşağı trend de genişleme hareketinin destekleridir.

Fibonacci Inversion ( Ters Çevirme )

Fiyat AB hareketini yapıyor ve akabinde BC düzeltmesini tamamlıyor.
Devamında CD hareketini yaptıktan sonra C noktasını kırıyor ve
trendin dönmesine sebep oluyor. Bu noktada fibonacci Inversion
devreye girer. Trendi tersine kıran hareketin nereye kadar
gidebileceğini ölçmek için fibonacci inversion seviyelerini
kullanıyoruz.
Metatrader uygulamasında “Fibonacci geri çekilmesi çiz” aracı
kullanılmaktadır.
Tradingview sitesinde “Fibonacci Düzeltmesi” aracı olarak
kullanılmaktadır.
Aşağıdaki seviyeler kullanılır;
1.272 / 1.382 / 1.618
Yandaki grafikte yeşil ile boyalı alan CD hareketinin beklenen Inversion
seviyeleridir.
Trende çekilen fibonaccinin inversion seviyeleri soldaki grafikte düşüş
hareketinin destek noktalarıdır. Grafiği ters çevirdiğimizi düşünelim, düşüş
hareketi ile senaryomuz gerçekleşseydi son hareket yükseliş olarak
gerçekleşecekti. Bu durumda ise inversion seviyeleri direnç olarak
çalışacaklardı.

Fibonacci Projection ( Yansıma )

Fiyat AB hareketini yapıyor ve arkasından BC düzeltmesini tamamlıyor.
CD hareketini yaptıktan sonra yeni düzeltme hareketinin BC boyu kadar
olmasını bekliyoruz. Bu senaryoda oluşacak düzeltme boyunu ölçmek
için fibonacci projection seviyelerini kullanıyoruz.
Metatrader uygulamasında “Fibonacci genişleme çizgileri çiz” aracı
kullanılmaktadır.
Tradingview sitesinde “Trend Temelli Fibonacci“ aracı kullanılmaktadır.
Aşağıdaki seviyeler kullanılır;
1
Ölçüm işlemi iki adım da gerçekleştirilir. B noktasından C noktasına çekilen
araç D noktasına devam ettirilir. Yandaki grafikte1seviyesi BC hareketinin
Projection seviyesidir.

Önemli Not: Her düzeltme boyu aynı olacak diye genel bir kural yoktur. Projection çeşitli analizleri
desteklemek için kullanılabilir.

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için eğitim videomuzun linki:

Fibonacci Seviyeleri, Fibonacci Araçları ve Kullanımı – (Teknik Analiz Eğitim) – YouTube