Yutan boğa ve yutan ayı formasyonu nedir?

Yutan boğa ve yutan ayı formasyonu nedir?

Yutan boğa formasyonunu oluşturan mumların rengi dışında, Harami mum formasyonunun tam tersidir. Mevcut trendin tersine dönüşünü belirten bir mum formasyonudur. Tıpkı harami mum formasyonu gibi, yutan mum formasyonunda ilki, küçük bir gövdeye sahip ikincisi ise birinci mumu yutabilecek büyüklükte bir gövdeye sahip iki mumdan oluşmaktadır. Fiyat grafiğinde bulunduğu yere göre, yutan formasyon, yükseliş formasyonu veya düşüş formasyonu olabilir. Ayrıca mumların rengi de çok önemlidir. Bir düşüş trendinde yükseliş formasyonu olarak meydana gelen yutan mum formasyonuna “Yutan Boğa” denirken, bir yükseliş trendinde düşüş trendinde düşüş formasyonu olarak ortaya çıkan yutan mum formasyonuna da yutan ayı denilmektedir. Her iki durumda da söz konusu yutan mum formasyonunda geçerli olması için mevcut bir trendin var olması gerekir.

Yutan ayı formasyonu nasıl oluşur?

Yükseliş trendinde düşüş formasyonu olarak ortaya çıkan yutan ayı formasyonu, ilk mumu, kapanış fiyatının açılış fiyatından yüksek olduğu bir yükseliş mumu olmalıdır. Daha büyük olan ikinci mum ise, kapanış fiyatının açılış fiyatından düşük olduğu bir düşüş mumu olması gerekir. İlk mumum küçük gövdesi, yükseliş trendi ile ilgili kararsızlık ve belirsizliğin derecesini göstermektedir. Daha sonra ikinci mumun büyük gövdesi arzın, talebi aştığını yani satıcıların, alıcılara üstün geldiğini göstermektedir. Bunun anlamı, yükseliş trendinin son bulup, bir düşüş eğiliminin başlamasının çok olası olduğudur.

Yutan boğa(Sol) Yutan ayı (Sağ)

Yutan boğa formasyonu nasıl oluşur?

Bir düşüş trendinde ise, yükseliş formasyonu olarak ortaya çıkan yutan boğa mum formasyonun ilk mumu, kapanış fiyatının açılış fiyatından düşük olduğu görece küçük gövdeli bir düşüş mumu olması gerekmektedir. Bu düşüş mumunun küçük gövdesi, düşüş trendindeki kararsızlığın ve belirsizliğin derecesini göstermektedir. Daha büyük olan ikinci mumda ise kapanış fiyatının açılış fiyatından yüksek olduğu bir yükseliş mumu olması gerekmektedir. Bu yükseliş mumunun büyük gövdesi ise talebin, arzı aştığını yani alıcıların satıcılara karşı daha üstün geldiğini gösterir. Bunun anlamı, düşüş trendinin son bulup, bir yükseliş eğiliminin başlamasının çok yüksek olmasıdır.

Diğer tüm formasyonlarda olduğu gibi, hacim konusu yutan formasyonun güvenirliği için oldukça önemlidir. Bununla birlikte her iki yükseliş trendi için de geçerli olacak şekilde, ikinci mumun ilk mumdan daha yüksek bir hacme sahip olması, bu formasyonu daha güvenilir hale getirir.

Son olarak, diğer tüm formasyonlarda olduğu gibi, hacim konusu, Yutan formasyonun güvenilirliği için de oldukça önemlidir. Her iki yükseliş trendi için de geçerli olacak şekilde, ikinci mumun, ilk mumdan daha yüksek bir hacme sahip olması, bu formasyonu daha güvenilir hale getirir. Bu çerçevede, destek ve direnç seviyelerinin veya trend çizgilerinin üzerinde veya yakınında meydana gelen Yutan mum formasyonunun geçerliliği çok daha fazladır.